ติดต่อสอบถาม

CR170423:เก้าอี้ไม้ยางพาราหุ้มเบาะ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เก้าอี้รับประทานอาหาร ไม้ยางพารา พอเปลี่ยนรุ่นหนังหุ้มเบาะแล้วให้ความรู้สึกต่าง จากรูปลูกค้าเป็นร้านอาหารจีนร่วมสมัย ตกแต่งพื้นที่ด้วยโทนสีโอ๊ค เหลือง และเขียวสด ทาง nsboffice ผลิตงานเก้าอี้ด้วยหนังรุ่นพิเศษ สีเขียวพิมพ์ลายเกล๊ดนูน ให้งานเดิมมีความรู้สึกที่ทันสมัยขึ้น รุ่นนี้มีเส้นไม้พิงหลัง 5 เส้นนั่งเต็มนั่งสบาย

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย