ติดต่อสอบถาม

CR140908:โต๊ะประชุมรูปไข่ 8-10 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะประชุมรูปไข่ 8-10 ที่นั่ง 260W*140D cm เมลามีนทูโทน ใช้พื้นที่น้อย นั่งได้เยอะ สีเชอร์รี่ตัดดำ