ติดต่อสอบถาม

CR140813:ตู้เอกสารสูง 200 cm. ไม้สีกาแฟ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ห้องทำงานผู้บริหาร หากเราต้องการเก็บของเยอะจนหลีกเลี่ยงการวางตู้สูงตลอดแนวไม่ได้ ควรเลือกตู้ที่มีหน้าบานกระจกเพื่อให้ห้องดูมีแสงเงาและโปร่งขึ้น ในรูปเป็นตู้เอกสารยาวขนาด 160W*42D*200H cm. (บน 4 บานเปิดกระจก-ล่าง 3 บานเปิดทึบ มี 4 ลิ้นชักกลาง) จำนวน 2 ใบ ระยะรวม 320 cm รุ่นนี้หน้าบานอัดกรอบอลูมิเนียมสีด้านตัดกับไม้สีกาแฟ