ติดต่อสอบถาม

CR170223:ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 10 ตู้ 382W*91D*197H cm

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ช่วงปลายปีต้นปี ลูกค้ามักมีงานเกี่ยวกับเอกสารประจำปี การใช้งานตู้เอกสารรางเลื่อนช่วยให้การจัดเก็บและค้นหาเอกสารสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากรูปลูกค้าใช้งานตู้รางเลื่อนแบบมือผลักแบบ 10 ตู้ วางเรียงหลังชนหลัง แยกรางกัน ให้การค้นหาอิสระจากกัน (กรณีทำตู้รางเลื่อน 1 ตอน ใช้ระบบมือผลักช่วยให้ประหยัดกว่าค่ะ) ผลิตสีครีมล้วน

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย