ติดต่อสอบถาม

CR170210:ชั้นเหล็กแฟ้มเอกสาร ชั้นวารสาร ชั้นหนังสือห้องสมุด ตู้เวชระเบียน (Metal bookshelf, Library shelf)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับพื้นที่ห้องสมุดเด็กซึ่งหยิบหนังสือสูงไม่ถึง แนะนำปรับความสูงชั้นเหล็กที่ H90-100 cm จากรูปเป็นชั้นเหล็กวางหนังสือความสูงพิเศษ H90 cm แบบวางต่อเนื่อง แผ่นบนเรียบเพื่อวางหนังสือโชว์ได้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย