CR170120:ตู้เอกสารสูง บนโปร่ง ล่างบานเปิดทึบ 200H cm เมลามีน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำนักงานหลายที่ ต้องการงานกั้นห้องต่อเนื่องจากแนวกำแพงเดิม นอกจากการใช้แผ่นพาร์ทิชั่นกั้นสำนักงาน การใช้ตู้เอกสารติดตั้งต่อเนื่องจากแนวกำแพงเดิมช่วยให้ดูเรียบร้อย ประหยัด และเก็บของได้ จากรูปลูกค้าต้องการกั้นห้องต่อเนื่องจากแนวกำแพงเดิมอีก 120 cm ทาง nsboffice ผลิตตู้เอกสาร 1 ด้านวางหน้ากำแพงและตู้เอกสารแบบ 2 ด้านวางต่อออกจากกำแพง (ยาวรวม 300W*40D* 70D*200H cm) ให้ใช้งานได้ทั้งฝั่งเจ้าหน้าที่และฝั่งหัวหน้างาน แผ่นข้างตู้ใช้แผ่นใหญ่แผ่นเดียวเพื่อให้ดูต่อเนื่องและสวยงาม

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย