CR170117:โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชัก ขนาด 120W*60D*75H cm. ขาเหล็กเหลี่ยม 2"x2", โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 360W*140D*75H cm. พร้อมลิ้นชักเหล็ก 3 ลิ้นชัก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

วันนี้แนะนำการตกแต่งสำนักงานโทนสีขาว ลูกค้าเป็นสำนักงานของสถาบันสอนพิเศษ เลือกใช้โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักทึบ งานไม้ทำสีขาว ขาเหล็กทำสีขาว งาน miniscreen ใช้ไม้สีฟ้า ให้งานดูมีสีสันมากขึ้น ห้องประชุมใช้โต๊ะประชุมขาเหล็กทำสีขาวล้วน ห้องผู้จัดการใช้โต๊ะตัวแอลทำสีขาวล้วน งานเก้าอี้ใช้เก้าอี้พนักพิงไหล่ เต็มหลังนั่งสบาย