ติดต่อสอบถาม

CR170104:ชุดโต๊ะทำงานกลุ่มตัวแอล 4 ที่นั่ง ลิ้นชักไม้ (150W1*120W2 ต่อที่นั่ง)

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

จากรูปลูกค้าปรับปรุงสำนักงานฝ่ายบัญชีใหม่จำนวน 48 ที่นั่งโดยให้พนักงานทุกคนนั่งโต๊ะตัวแอล แต่เนื่องจากพื้นที่โดยรวมไม่มาก ทาง nsboffice ออกแบบเป็นชุดโต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ให้แต่ละที่นั่งโต๊ะตัวแอลขนาด 140W1*120W2 มีลิ้นชักเต็ม 1 ด้าน อีกด้านเป็นขาเหล็ก ขาโต๊ะร้อยสายไฟได้ ตู้ลิ้นชักมีปุ่มปรับเผื่อช่างไฟจะเดินรางไฟผ่านใต้ตู้ งานไม้ทำสีเทาอ่อน โครงขาสีขาวนมตัดโครเมี่ยม miniscreen กระจกสีขาว ให้โดยรวมดูขาวสะอาดตา

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย