CR161229:ตู้เหล็กบานเลื่อน กระจก หรือทึบ 3, 4, 5, 6 ฟุต

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ปลายปีแบบนี้ งานจัดเก็บเอกสารจะมากเป็นพิเศษเพื่อเตรียมพื้นที่ว่างสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึง หากเรามีพื้นที่แนวผนังยาวๆ การเลือกใช้ตู้เหล็กบานเลื่อนวางซ้อนสาม (สูงรวม 88x3 = 264 cm) เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ จากรูปลูกค้าวางตู้เหล็กบานเลื่อน 3 ฟุตซ้อนสามฝั่งผนังทึบ และซ้อนสองฝั่งหน้าต่าง เหลือช่องแสงบน