CR161124-1:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 120 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้สำนักงานไม่มีรางบนพื้นให้เกะกะ การร้อยสายไฟจากเพดานสู่พื้นผ่านเสาพาร์ทิชั่นและต่กอเนื่องเข้ารางร้อยสายในพาร์ทิชั่นสู่โต๊ะทำงาน ทำให้งานดูเป็นระเบียบและสวยงาม จากรูปลูกค้าสั่งผลิตงานพาร์ทิชั่นสำนักงานใหม่ ทึบล้วน 120H cm ใช้เสาสูงพิเศษถึงฝ้าทีบาร์ ทำให้ห้องดูโปร่งขึ้น

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย