ติดต่อสอบถาม

CR160928:กั้นด้วยพาทืชั่นสีเทาอ่อน และโต๊ะประชุมไม้สีบีท

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

การกั้นพาร์ทิชั่นด้านข้างให้เลยขอบโต๊ะออกมาเล็กน้อยช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น จากรูปลูกค้าปรับปรุงสำนักงานใหม่ เลือกโต๊ะทำงานตัวเดียว เรียงหน้ากระดานหันทางเดียว และครอบด้วยพาร์ทิชั่นโดยให้ด้านข้างเลยออกนอกตัวโต๊ะกินระยะเก้าอี้ด้วย งานเก้าอี้ใช้รุ่นแขนปีกนก งานเบาะตัดสีส้ม ห้องประชุมใช้โต๊ะประชุมยาว 420W*120D cm ผลิตงานไม้สีเมเปิ้ลตัดขาว พาร์ทิชั่นสีเทาอ่อน