ติดต่อสอบถาม

CR160921:โต๊ะประชุมขาปลายเรียว สีขาวล้วน และเก้าอี้หลังเน็ตสีขาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สีขาวล้วนยังคงนิยมอยู่ค่ะ ไม่บ่อยที่ลูกค้าจะเลือกทั้งงานโต๊ะและเก้าอี้เป็นสีขาวล้วน จากรูป ลูกค้าใช้งานโต๊ะประชุมขาปลายเรียวทำสีขาวล้วน ปรับมุมไม้เป็นมุมโค้งเล็กน้อยเพื่อความสวยงาม งานเก้าอี้ใช้เก้าอี้หลังเน๊ตสีขาวล้วน โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม