ติดต่อสอบถาม

CR160909:เคาน์เตอร์ต้อนรับ2 คีย์บอร์ด 3 ลิ้นชัก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานคลีนิคทางลูกค้าต้องการ counter หน้าห้องตรวจขนาด 2 ที่นั่ง วางลิ้นชักกึ่งกลางสำหรับใช้งานร่วมกัน กำหนด theme สีขาวฟ้า ด้านหน้าเดินเส้นอลูมินั่ม บริเวณใต้ top counter ให้มีคิ้วไม้สำหรับซ่อน LED strip

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย