CR160809:โต๊ะผู้บริหารขาเหล็ก หัวโค้ง พร้อมลิ้นชักและบังตาเหล็ก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานโต๊ะผู้บริหารที่ต้องการพื้นที่ประชุมงานกลุ่มย่อย การผลิตให้หน้า top มีส่วนโค้งวงกลมช่วยให้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยได้ จากรูปเป็นโต๊ะผู้บริหารขนาด 200W*75D1*90D2 cm พร้อมตู้ลิ้นชักข้าง บังตาเหล็ก สีเมเปิ้ลตัดเทาอ่อน โครงขาสีขาว ด้านหลังเลือกใช้ตู้หนังสือบานเปิดกระจก แบบบางสูงเพื่อเพิ่มความจุในการจัดเก็บ