CR160527:โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง ขนาดต่อที่นั่ง 100W*60D cm.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับออฟฟิศที่ไม่มีพื้นที่ อาจต้องจำกัดพื้นที่ต่อที่นั่งในระดับ 100W cm จากรูปลูกค้ามีพื้นที่กว้างจำกัด และต้องเผื่อทางเดินสำหรับเข้าด้านใน จึงเลือกผลิตชุดโต๊ะทำงานแบบ 2 ที่นั่งจำนวน 2 ชุด ขนาดต่อที่นั่ง 100W*60D cm top สีเชอร์รี่ โครงขาสีขาว miniscreen กระจกสีชา

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย