CR160429:โต๊ะประชุมและตู้เก็บเอกสาร สีแดงตัดขาว

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

งานห้องประชุมที่ลูกค้าต้องการแนวตู้วางโชว์ตัวอย่างงาน การเลือกผลิตโทนสีเดียวกันช่วยให้ห้องดูเด่นขึ้น จากรูปเป็นห้องประชุมของส่วนโรงงานซึ่งจะมีการแสดงตัวอย่างชิ้นงานโลหะ ดังนั้นลูกค้าจึงต้องการตู้โชว์ชิ้นงานตลอดแนวผนัง เล่นระดับสูงต่ำเพื่อให้เหลือผนังโล่งสำหรับงานป้าย โต๊ะประชุมผลิตแบบมีประธาน 1 ด้านหันหน้าเข้าแนวผนังที่เจาะช่องวาง tv เตรียมไว้ วิธีนี้ทำให้ซ่อนสายไฟและ TV ไม่ยื่นออกมา ป้องกันการเดินชนได้ จัดเตรียมชั้นล้อเลื่อนตัวเล็ก สีเข้ากันไว้สำหรับกรณีต้องใช้งานเชื่อมต่อคอมกับ TV งานไม้ผลิตสีเมเปิ้ลตัดแดง เก้าอี้ห้องประชุมใช้เก้าอี้พนักพิงเน็ตสีแดงเข้ากัน รุ่นนี้ลูกค้าหลายท่านยืนยันนั่งสบาย เพราะพนังพิงโค้งรับหลังพอดี