ติดต่อสอบถาม

CR160329:โต๊ะทำงานคลาสิค ขนาดเล็ก

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

โต๊ะทำงานแนวคลาสสิค ขนาดเล็กสำหรับพนักงาน ตอนนี้มีผลิตออกมาด้วย จากรูป ลูกค้าเลือกใช้งานโต๊ะทำงาน 4 ลิ้นชัก แนวคลาสิคสีโอ๊คแดง วางหันหน้าชนกันและวางรางไฟที่พื้น ดูแล้วเข้ากับพื้นพรมสีแดงลายจุด โต๊ะรุ่นนี้มี 2 รุ่นย่อยคือแบบหน้ากระจก และแบบหน้าไม้

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย