CR150407:โต๊ะประชุมล้อเลื่อนโครงขาเหล็กและเก้าอี้หลังเน็ต ซ้อนเก็บได้

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เก้าอี้ห้องประชุม ห้องสัมมนา ที่ต้องการให้เลื่อนได้ แต่ก็จัดเก็บได้ง่ายด้วย แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ เก้าอี้สี่ขาใส่ล้อเลื่อน ชิ้นที่นั่งพับขึ้นได้ ช่วยให้เรียงซ้อนแล้วปรัหยัดพื้นที่ได้มาก และเป็นแถวสวยงามค่ะ ส่วนโต๊ะแนะนำรุ่นพับเก็บได้เช่นกัน