ติดต่อสอบถาม

CR150510:ตัวอย่างหน้างาน โต๊ะทำงานขาเหล็กกล่อง และตู้เอกสารเข้าชุด

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

เวลาเราจัดที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน ด้านหัวโต๊ะแนะนำทำตู้เอกสารขนาดกว้างเสมอโต๊ะ 2 ตัว สูงเสมอโต๊ะ ช่วยให้พื้นที่วางของและเก็บของเรียบร้อยมากขึ้น จากรูปต่อเนื่องจาก Post ที่แล้ว โต๊ะเจ้าหน้าที่ draft man 2 ท่าน ต้องการโต๊ะขนาดใหญ่และตู้ข้างเพื่อวาง Plotter ขนาดใหญ่ ด้านล่างใช้เก็บกระดาษขนาดต่างๆ ลองแจ้งความต้องการขอคุณ เราช่วยแนะนำและออกแบบให้ได้ค่ะ