CR150720:โต๊ะประชุม ขาเหล็ก และเก้าอี้ไม้ยางพารา

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

บางครั้งการเลือกสินค้าข้ามกลุ่ม ก็ทำให้เกิด look ใหม่ๆได้ค่ะ จากรูปลูกค้าเลือกโต๊ะประชุมขาเหล็กปลายเรียว หน้าท๊อปเมลามีน ขนาดพิเศษ 580W*180D cm พร้อมปลั๊กไฟ pop up จำนวน 2 จุด ซึ่งปกติมักจะจับคู่กับเก้าอี้สำนักงาน หรือเก้าอี้ขาเหล็กตัวซี แต่รอบนี้นำเสนอคู่กับเก้าอี้ไม้ยางพารา ลายหลังถี่ ได้ look เป็นทางการไปอีกแบบค่ะ