CR151021:คัวอย่างหน้างาน โต๊ะประชุม และเก้าอี้พนักพิงเตี้ย

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

วันนี้ขอแนะนำห้องประชุมขนาดกลางๆ โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาเหล็ก 240W*120D cm เลือกหน้าไม้สีสวยๆ ขาเหล็กรุ่นนี้ร้อยสายไฟได้ เท่านี้ก็สวยเรียบดูดีแล้ว

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย