ติดต่อสอบถาม

CR151207:ชุดโต๊ะและเก้าอี้สนาม ไม้เต็ง โครงเหล็กหล่อ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ถ้าจะหาเฟอร์นิเจอร์ไว้สำหรับนั่งพักผ่อนหรือสังสรรค์ ทางNsb แนะนำสินค้าโต๊ะและเก้าอี้สนามไม้เต้ง โครงเหล็กหล่อ เหมาะสำหรับตั้งวางหน้าบ้านหรือในสวน มีหลายขนาด หลายรูปแบบตามความต้องการของทางลูกค้า สนใจดูโต๊ะและเก้าอี้สนามรูปแบบอื่น