ติดต่อสอบถาม

CR151208:โต๊ะทำงานตัวแอลหน้าท็อปไม้เมลามีน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

ขอแนะนำโต๊ะทำงานตัวแอล 2 รุ่น สำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องการพื้นที่ทำงานเยอะสักหน่อย รุ่นแรกเป็นโต๊ะตัวแอลไม้โค้งต่อเนื่องชิ้นเดียว ขนาด 150W1*120W2 cm รุ่นนี้ออกแบบให้มีที่วาง cpu หรือเอกสารด้านใต้ อีกรุ่นเป็นโต๊ะตัวแอลขาเหล็กแบบต่อแอลมุมฉาก (ประกอบด้วยไม้ 2 แผ่น) ขนาด 150W1*175W2 cm มีพื้นที่ไม่มากใช้รุ่นแรก แต่หากมีพื้นที่มากหรือมีผู้มาติดต่อ แนะนำรุ่นที่สองค่ะ ทั้งสองรุ่นสามารถปรับแบบและขนาดตามความการใช้งาน