CR150630:งานติดตั้งพาร์ทิชั่นกั้นโต๊ะทำงาน

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับออฟฟิศที่ต้องการพาร์ทิชั่นสีเดียวกับโต๊ะทำงาน ทาง nsboffice มีบริการกั้นพาร์ทิชั่นสำนักงานบุด้วยเมลามีน จากรูปลูกค้าเลือกโต๊ะทำงานเมลามีนสีเทาอ่อน คู่กับพาร์ทิชั่นครึ่งกระจกใสบุด้วยเมลามีนสีเทาอ้อนเช่นกัน ดูเรียบเบาสบายตาค่ะ