CR150925:งานเคาน์เตอร์พาร์ทิชั่นนอกแบบ

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเคาน์เตอร์รับลูกค้า ซึ่งทำงานปกติด้วยและขายของเก็บเงินเปิดบิลด้วย อาจต้องการขนาดที่ยาวและลึกกว่าปกติ nsboffice สามารถปรับแบบตาม function การใช้งานของลูกค้า จากรูปงานเคาน์เตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ 4 ท่าน แผ่นพาร์ทิชั่นปิดเมลามีนสีเชอร์รี่ แผ่นท๊อปสีเชอร์รี่ และด้านหน้ามีลิ้นชักเก็บของพร้อมช่องวางกล่องลิ้นชัก cashier ที่สำคัญขนาดกว้างยาวสูงผลิตตามตัวเลขแดงตามตลับเมตรจีน เฮงเฮงเฮงค่ะ ท่านสามารถส่งความต้องการหรือแบบพื้นที่ให้ลองทำราคาที่ nsb@nsboffice.com เราแจงราคาวัสดุรายชิ้นให้ค่ะ หรือติดต่อทที่เบอร์โทร 02-4087165 , 034-406665

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย