CR151115:ชุดโต๊ะผู้บริหารตัวแอล ยาว 200 ซม.

 ตัวอย่างการติดตั้งหน้างาน

แนะนำชุดโต๊ะผู้บริหารตัวแอล ยาว 200 ซม. รุ่น GD-ANDY ใน 1 ชุดประกอบด้วย โต๊ะทำงานโล่ง ขนาด 200W*95D*76H cm, ตู้ 2 ลิ้นชักล้อเลื่อน และตู้ข้างโต๊ะล้อเลื่อน(สูงเสมอโต๊ะ) /ปิดผิวฟลอยสีมะฮอกกานี(B) พ่นสีแล๊กเกอร์เงา หน้าโต๊ะมาพร้อมแผ่นรองเขียนพ่นสีดำ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย