ติดต่อสอบถาม

F05A034:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 105 กก. มีถาด 8 อัน รุ่น PRESIDENT-SMT มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ใช้หมุนหน้าตู้)

F05A034
ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 105 กก. มีถาด 8 อัน รุ่น PRESIDENT-SMT มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 47W*50.4D*66.7H cm. ขนาดภายใน 33.2W*33.5D*47.2H cm. แนวตั้ง หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมีถาดพลาสติก 8 อัน /ความจุ 52 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p> ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 105 กก. มีถาด 8 อัน รุ่น PRESIDENT-SMT มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 47W*50.4D*66.7H cm. ขนาดภายใน 33.2W*33.5D*47.2H cm. แนวตั้ง หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมีถาดพลาสติก 8 อัน /ความจุ 52 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p> ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 105 กก. มีถาด 8 อัน รุ่น PRESIDENT-SMT มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 47W*50.4D*66.7H cm. ขนาดภายใน 33.2W*33.5D*47.2H cm. แนวตั้ง หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมีถาดพลาสติก 8 อัน /ความจุ 52 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p>
   • สินค้าถัดไป F05A001
   • สินค้าถัดไป F05A002
   • สินค้าถัดไป F05A003
   • สินค้าถัดไป F05A004
   • สินค้าถัดไป F05A005
   • สินค้าถัดไป F05A006
   • สินค้าถัดไป F05A007
   • สินค้าถัดไป F05A008
   • สินค้าถัดไป F05A009
   • สินค้าถัดไป F05A010
   • สินค้าถัดไป F05A011
   • สินค้าถัดไป F05A035
   • สินค้าถัดไป F05A013
   • สินค้าถัดไป F05A036
   • สินค้าถัดไป F05A037
   • สินค้าถัดไป F05A028
   • สินค้าถัดไป F05A016
   • สินค้าถัดไป F05A038
   • สินค้าถัดไป F05A029
   • สินค้าถัดไป F05A039
   • สินค้าถัดไป F05A041
   • สินค้าถัดไป F05A018
   • สินค้าถัดไป F05A019
   • สินค้าถัดไป F05A048
   • สินค้าถัดไป F05A050
   • สินค้าถัดไป F05A034
   • สินค้าถัดไป F05A024
   • สินค้าถัดไป F05A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาดภายนอก 47W*50.4D*66.7H cm. ขนาดภายใน 33.2W*33.5D*47.2H cm. แนวตั้ง หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมีถาดพลาสติก 8 อัน /ความจุ 52 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

  ราคาเริ่มต้นที่: 10,034.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  F05A034:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 105 กก. รุ่น PRESIDENT-SMT มี 1 กุญแจ 1 รหัส (ใช้หมุนหน้าตู้)

  ขนาด 47W* 50.4D* 66.7H cm  ขนาดภายใน 33.2W*33.5D*47.2H cm. แนวตั้ง หน้าบานตู้มี 1 กุญแจ 1 รหัส ภายในมีถาดพลาสติก 8 อัน /ความจุ 52 ลิต สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง
  ปกติ 10,562 บาท เหลือ ราคา 10,034.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา