F05A029:ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้)

F05A029
ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 80W*70.1D*170H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p> ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 80W*70.1D*170H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p> ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 80W*70.1D*170H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p> ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 80W*70.1D*170H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p> ตู้เซฟนิรภัยชนิดหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสใช้หมุนหน้าตู้):<p>ขนาดภายนอก 80W*70.1D*170H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง</p>
   • สินค้าถัดไป F05A001
   • สินค้าถัดไป F05A002
   • สินค้าถัดไป F05A003
   • สินค้าถัดไป F05A004
   • สินค้าถัดไป F05A005
   • สินค้าถัดไป F05A006
   • สินค้าถัดไป F05A007
   • สินค้าถัดไป F05A008
   • สินค้าถัดไป F05A009
   • สินค้าถัดไป F05A010
   • สินค้าถัดไป F05A011
   • สินค้าถัดไป F05A035
   • สินค้าถัดไป F05A013
   • สินค้าถัดไป F05A036
   • สินค้าถัดไป F05A037
   • สินค้าถัดไป F05A028
   • สินค้าถัดไป F05A016
   • สินค้าถัดไป F05A038
   • สินค้าถัดไป F05A029
   • สินค้าถัดไป F05A039
   • สินค้าถัดไป F05A041
   • สินค้าถัดไป F05A018
   • สินค้าถัดไป F05A019
   • สินค้าถัดไป F05A048
   • สินค้าถัดไป F05A050
   • สินค้าถัดไป F05A034
   • สินค้าถัดไป F05A024
   • สินค้าถัดไป F05A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาดภายนอก 80W*70.1D*170H cm. ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง

  ราคาเริ่มต้นที่: 33,321.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  F05A029:ตู้เซฟรหัสหมุน 495 กก. รุ่น PRESIDENT-SB90 มี 2 กุญแจ 1 รหัส (รหัสหมุน)

  ขนาด 80W* 70.1D* 170H cm  ขนาดภายใน 66W*46D*148.5H cm. หน้าบานตู้มี 2 กุญแจ 1 รหัส ภายในมี 1 ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อคแยก และมี 3 ถาดพลาสติก /ความจุ 451 ลิตร สามารถกันไฟได้นาน 2 ชั่วโมง
  ปกติ 35,075 บาท เหลือ ราคา 33,321.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา