E32A027:โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-7D (PRESIDENT)

E32A027
โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-7D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 4.5, 5 และ 6 ฟุต /มี 7 ลิ้นชัก(ซ้ายและขวาฝั่งละ 3 ลิ้นชักระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p> โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-7D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 4.5, 5 และ 6 ฟุต /มี 7 ลิ้นชัก(ซ้ายและขวาฝั่งละ 3 ลิ้นชักระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p> โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-7D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 4.5, 5 และ 6 ฟุต /มี 7 ลิ้นชัก(ซ้ายและขวาฝั่งละ 3 ลิ้นชักระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p> โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-7D (PRESIDENT):<p>ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 4.5, 5 และ 6 ฟุต /มี 7 ลิ้นชัก(ซ้ายและขวาฝั่งละ 3 ลิ้นชักระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)</p>
   • สินค้าถัดไป E32A026
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E32A027
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E32A018
   • สินค้าถัดไป E32A019
   • สินค้าถัดไป E32A020
   • สินค้าถัดไป E32A014
   • สินค้าถัดไป E32A013
   • สินค้าถัดไป E32A015
   • สินค้าถัดไป E32A012
   • สินค้าถัดไป E32A016
   • สินค้าถัดไป E32A011
   • สินค้าถัดไป E32A017
   • สินค้าถัดไป E32A022
   • สินค้าถัดไป E32A021
   • สินค้าถัดไป E32A024
   • สินค้าถัดไป E32A004
   • สินค้าถัดไป E32A005
   • สินค้าถัดไป E32A006
   • สินค้าถัดไป E32A001
   • สินค้าถัดไป E32A002
   • สินค้าถัดไป E32A003
   • สินค้าถัดไป E32A007
   • สินค้าถัดไป E32A008
   • สินค้าถัดไป E32A010
   • สินค้าถัดไป E32A009
   • สินค้าถัดไป E32A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาดให้เลือกคือ 4.5, 5 และ 6 ฟุต /มี 7 ลิ้นชัก(ซ้ายและขวาฝั่งละ 3 ลิ้นชักระบบล็อคกุญแจเดียว พร้อม 1 ลิ้นชักกลาง) หน้าโต๊ะทำจากเหล็กปิดทับด้วยพีวีซีพร้อมขอบยางกันกระแทก  โครงโต๊ะผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม.  มีที่พักเท้า  ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3)

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,941.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  E32A027-1:โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 4.5 ฟุต(4 ฟุตครึ่ง) เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-2654 มีที่พักเท้า

  ขนาด 37.2W* 66D* 75H cm   ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3) **ไม่รวมกระจกหน้าโต๊ะ**
  ปกติ 7,306 บาท เหลือ ราคา 6,941.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A027-2:โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต เพรสสิเด้นท์ รุ่น DE-3060 มีที่พักเท้า

  ขนาด 52.4W* 76.2D* 75H cm   ผลิตเฉพาะสีเทากลาง(G3) **ไม่รวมกระจกหน้าโต๊ะ**
  ปกติ 7,836 บาท เหลือ ราคา 7,444.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา