E32A008:ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -7 มือจับอลูมิเนียมใหญ่ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก)

E32A008
ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -7 มือจับอลูมิเนียมใหญ่ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมใหญ่ (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -7 มือจับอลูมิเนียมใหญ่ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมใหญ่ (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -7 มือจับอลูมิเนียมใหญ่ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมใหญ่ (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -7 มือจับอลูมิเนียมใหญ่ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมใหญ่ (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -7 มือจับอลูมิเนียมใหญ่ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมใหญ่ (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)</p> ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -7 มือจับอลูมิเนียมใหญ่ ( 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก):<p>ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมใหญ่ (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)</p>
   • สินค้าถัดไป E32A026
   • สินค้าถัดไป E06A017
   • สินค้าถัดไป E32A027
   • สินค้าถัดไป E06A020
   • สินค้าถัดไป E32A018
   • สินค้าถัดไป E32A019
   • สินค้าถัดไป E32A020
   • สินค้าถัดไป E32A014
   • สินค้าถัดไป E32A013
   • สินค้าถัดไป E32A015
   • สินค้าถัดไป E32A012
   • สินค้าถัดไป E32A016
   • สินค้าถัดไป E32A011
   • สินค้าถัดไป E32A017
   • สินค้าถัดไป E32A022
   • สินค้าถัดไป E32A021
   • สินค้าถัดไป E32A023
   • สินค้าถัดไป E32A024
   • สินค้าถัดไป E32A004
   • สินค้าถัดไป E32A005
   • สินค้าถัดไป E32A006
   • สินค้าถัดไป E32A001
   • สินค้าถัดไป E32A002
   • สินค้าถัดไป E32A003
   • สินค้าถัดไป E32A007
   • สินค้าถัดไป E32A008
   • สินค้าถัดไป E32A010
   • สินค้าถัดไป E32A009
   • สินค้าถัดไป E32A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 แบบคือ 2, 3 และ 4 ลิ้นชัก (กว้าง 46.7 * ลึก 61.7 ซม.) มือจับอลูมิเนียมใหญ่ (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม /โครงตู้เหล็กหนา  0.6 มม. /มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,806.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 10

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E32A008-1:ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 2 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -702 มือจับอลูมิเนียมใหญ่

  ขนาด 46.7W* 61.7D* 72H cm   (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)
  ราคา 2,806.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A008-2:ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 3 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -703 มือจับอลูมิเนียมใหญ่

  ขนาด 46.7W* 61.7D* 102H cm  ขนาด 46.7W*61.7D*102H cm. (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)
  ราคา 3,971.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E32A008-3:ตู้เก็บเอกสารแฟ้มแขวน 4 ลิ้นชัก เพรสสิเด้นท์ รุ่น FC -704 มือจับอลูมิเนียมใหญ่

  ขนาด 46.7W* 61.7D* 132H cm  ขนาด 46.7W*61.7D*132H cm. (ไม่มีช่องใสป้ายชื่อ) กุญแจล็อครวม มีให้เลือก 3 สีคือสีเทาเข้มล้วน(G1) สีเทาสลับ(GT) และสีครีม(CR03)
  ราคา 5,083.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา