B12A166:ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว

B12A166
ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p> ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p> ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p> ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p> ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p> ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p> ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p> ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว :<p>ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)</p>
   • สินค้าถัดไป B12A230
   • สินค้าถัดไป B31A006
   • สินค้าถัดไป B31A016
   • สินค้าถัดไป B31A007
   • สินค้าถัดไป B12A267
   • สินค้าถัดไป B31A008
   • สินค้าถัดไป B31A005
   • สินค้าถัดไป B31A004
   • สินค้าถัดไป B12A162
   • สินค้าถัดไป B12A214
   • สินค้าถัดไป B31A033
   • สินค้าถัดไป B31A028
   • สินค้าถัดไป B12A233
   • สินค้าถัดไป B12A232
   • สินค้าถัดไป B12A183
   • สินค้าถัดไป B12A182
   • สินค้าถัดไป B31A030
   • สินค้าถัดไป B31A032
   • สินค้าถัดไป B12A237
   • สินค้าถัดไป B12A238
   • สินค้าถัดไป B12A165
   • สินค้าถัดไป B12A166
   • สินค้าถัดไป B12A222
   • สินค้าถัดไป B12A164
   • สินค้าถัดไป B31A029
   • สินค้าถัดไป B12A208
   • สินค้าถัดไป B12A187
   • สินค้าถัดไป B12A188
   • สินค้าถัดไป B12A220
   • สินค้าถัดไป B12A150
   • สินค้าถัดไป B12A151
   • สินค้าถัดไป B31A018
   • สินค้าถัดไป B31A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ชุดโต๊ะประกอบด้วย โต๊ะหน้ากลม 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*60D*62H cm. ขนาดเก้าอี้ 62W*45D*73H cm. โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,754.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B12A166:ชุดโต๊ะรับแขกหน้ากลม รุ่น FTS-FCF526-ENGLAND พร้อมเก้าอี้หุ้มผ้า 2 ตัว

  ขนาด 4D* cm  โครงโต๊ะ-เก้าอี้ผลิตจากไม้ ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มผ้าอย่างดี มีให้เลือก 4 สีคือสีแดง(C), สีน้ำเงิน(F), สีครีม(D) และลายดอกไม้(E)
  ราคา 6,754.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา