ติดต่อสอบถาม

A13A036:โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา)

A13A036
โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p> โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล รุ่น TIM-TV0461 ขนาด 160W*140D*75H cm. เมลามีน (พร้อมตู้ข้าง แอลขวา):<p>ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. <span style="text-decoration: underline;">ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป</span> / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้</p>
   • สินค้าถัดไป A12A002
   • สินค้าถัดไป A12A003
   • สินค้าถัดไป A12A038
   • สินค้าถัดไป A12A039
   • สินค้าถัดไป A12A060
   • สินค้าถัดไป A12A001
   • สินค้าถัดไป A18A007
   • สินค้าถัดไป A12A037
   • สินค้าถัดไป A33A062
   • สินค้าถัดไป A33A063
   • สินค้าถัดไป A12A063
   • สินค้าถัดไป A13A186
   • สินค้าถัดไป A12A061
   • สินค้าถัดไป A13A182
   • สินค้าถัดไป A12A045
   • สินค้าถัดไป A13A187
   • สินค้าถัดไป A13A193
   • สินค้าถัดไป A12A043
   • สินค้าถัดไป A12A062
   • สินค้าถัดไป A13A194
   • สินค้าถัดไป A13A045
   • สินค้าถัดไป A13A047
   • สินค้าถัดไป A13A195
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A12A008
   • สินค้าถัดไป A13A191
   • สินค้าถัดไป A33A064
   • สินค้าถัดไป A12A009
   • สินค้าถัดไป A13A178
   • สินค้าถัดไป A12A054
   • สินค้าถัดไป A18A006
   • สินค้าถัดไป A12A027
   • สินค้าถัดไป A13A055
   • สินค้าถัดไป A12A011
   • สินค้าถัดไป A12A051
   • สินค้าถัดไป A13A184
   • สินค้าถัดไป A13A185
   • สินค้าถัดไป A13A192
   • สินค้าถัดไป A12A004
   • สินค้าถัดไป A12A064
   • สินค้าถัดไป A12A046
   • สินค้าถัดไป A13A188
   • สินค้าถัดไป A12A047
   • สินค้าถัดไป A13A180
   • สินค้าถัดไป A12A049
   • สินค้าถัดไป A12A044
   • สินค้าถัดไป A02A018
   • สินค้าถัดไป A13A189
   • สินค้าถัดไป A12A048
   • สินค้าถัดไป A13A179
   • สินค้าถัดไป A13A046
   • สินค้าถัดไป A18A008
   • สินค้าถัดไป A33A061
   • สินค้าถัดไป A12A012
   • สินค้าถัดไป A12A013
   • สินค้าถัดไป A03A006
   • สินค้าถัดไป A18A009
   • สินค้าถัดไป A18A044
   • สินค้าถัดไป A12A040
   • สินค้าถัดไป A12A042
   • สินค้าถัดไป A12A041
   • สินค้าถัดไป A13A017
   • สินค้าถัดไป A12A007
   • สินค้าถัดไป A13A036
   • สินค้าถัดไป A12A025
   • สินค้าถัดไป A12A036
   • สินค้าถัดไป A12A053
   • สินค้าถัดไป A12A035
   • สินค้าถัดไป A12A055
   • สินค้าถัดไป A12A056
   • สินค้าถัดไป A12A050
   • สินค้าถัดไป A12A033
   • สินค้าถัดไป A13A190
   • สินค้าถัดไป A12A057
   • สินค้าถัดไป A12A059
   • สินค้าถัดไป A12A029
   • สินค้าถัดไป A12A031
   • สินค้าถัดไป A12A030
   • สินค้าถัดไป A12A034
   • สินค้าถัดไป A12A032
   • สินค้าถัดไป A12A028
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A24A020
   • สินค้าถัดไป A13A197
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาดรวม 160W1*140D*75H cm. ผลิตเฉพาะแอลขวาตามรูป / ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 3 ลิ้นชักข้าง พร้อมตู้เอกสาร 1 บานเลื่อนทึบ 3 ลิ้นชักข้าง มีช่องโล่งวางของอเนกประสงค์ / TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ  , สีโอ๊ค-ขาว และ สีลาเต้

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,789.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A13A036-2:โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล TIM-TV0461 สีลาเต้-ขาว

  ขนาด 160W* 140D* 75H cm  แอลขวา /TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีลาเต้-ขาว
  ปกติ 8,300 บาท เหลือ ราคา 7,719.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A13A036-1:โต๊ะทำงานผู้บริหารตัวแอล TIM-TV0461 สีเชอร์รี่ดำ และสีโอ๊ค-ขาว

  ขนาด 160W* 140D* 75H cm  แอลขวา /TOP หนา 25 มม. ผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิตสีเชอร์รี่ดำ และสีโอ๊ค-ขาว
  ปกติ 7,300 บาท เหลือ ราคา 6,789.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา