A06A019:โต๊ะผู้บริหารตัวแอล Regent 180W*93D cm (3 ชิ้น พร้อมตู้ลิ้นชักและตู้ข้างโต๊ะ)

A06A019
โต๊ะผู้บริหารตัวแอล Regent 180W*93D cm (3 ชิ้น พร้อมตู้ลิ้นชักและตู้ข้างโต๊ะ):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน ขนาด 180W*93D*76H cm ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน และตู้ข้างโต๊ะ / พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ</p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล Regent 180W*93D cm (3 ชิ้น พร้อมตู้ลิ้นชักและตู้ข้างโต๊ะ):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน ขนาด 180W*93D*76H cm ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน และตู้ข้างโต๊ะ / พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ</p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล Regent 180W*93D cm (3 ชิ้น พร้อมตู้ลิ้นชักและตู้ข้างโต๊ะ):<p>3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน ขนาด 180W*93D*76H cm ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน และตู้ข้างโต๊ะ / พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ</p>
   • สินค้าถัดไป A06A111
   • สินค้าถัดไป A06A113
   • สินค้าถัดไป A06A120
   • สินค้าถัดไป A06A091
   • สินค้าถัดไป A06A021
   • สินค้าถัดไป A06A015
   • สินค้าถัดไป A06A047
   • สินค้าถัดไป A06A053
   • สินค้าถัดไป A06A031
   • สินค้าถัดไป A06A046
   • สินค้าถัดไป A06A085
   • สินค้าถัดไป A06A023
   • สินค้าถัดไป A06A066
   • สินค้าถัดไป A06A067
   • สินค้าถัดไป A06A068
   • สินค้าถัดไป A06A071
   • สินค้าถัดไป A06A036
   • สินค้าถัดไป A06A020
   • สินค้าถัดไป A06A019
   • สินค้าถัดไป A06A054
   • สินค้าถัดไป A06A043
   • สินค้าถัดไป A06A041
   • สินค้าถัดไป A06A086
   • สินค้าถัดไป A06A126
   • สินค้าถัดไป A06A074
   • สินค้าถัดไป A06A079
   • สินค้าถัดไป A06A061
   • สินค้าถัดไป A06A083
   • สินค้าถัดไป A06A060
   • สินค้าถัดไป A06A084
   • สินค้าถัดไป A06A075
   • สินค้าถัดไป A06A076
   • สินค้าถัดไป A06A077
   • สินค้าถัดไป A06A078
   • สินค้าถัดไป A06A080
   • สินค้าถัดไป A06A081
   • สินค้าถัดไป A06A052
   • สินค้าถัดไป A06A013
   • สินค้าถัดไป A06A065
   • สินค้าถัดไป A06A022
   • สินค้าถัดไป A06A034
   • สินค้าถัดไป A06A018
   • สินค้าถัดไป A06A049
   • สินค้าถัดไป A06A055
   • สินค้าถัดไป A06A056
   • สินค้าถัดไป A06A057
   • สินค้าถัดไป A06A048
   • สินค้าถัดไป A06A064
   • สินค้าถัดไป A06A082
   • สินค้าถัดไป A06A099
   • สินค้าถัดไป A06A124
   • สินค้าถัดไป A06A069
   • สินค้าถัดไป A06A072
   • สินค้าถัดไป A06A062
   • สินค้าถัดไป A06A063
   • สินค้าถัดไป A06A087
   • สินค้าถัดไป A06A050
   • สินค้าถัดไป A06A040
   • สินค้าถัดไป A06A125
   • สินค้าถัดไป A06A045
   • สินค้าถัดไป A06A058
   • สินค้าถัดไป A06A114
   • สินค้าถัดไป A06A044
   • สินค้าถัดไป A06A073
   • สินค้าถัดไป A06A121
   • สินค้าถัดไป A06A118
   • สินค้าถัดไป A06A119
   • สินค้าถัดไป A06A123
   • สินค้าถัดไป A06A117
   • สินค้าถัดไป A06A109
   • สินค้าถัดไป A06A016
   • สินค้าถัดไป A06A116
   • สินค้าถัดไป A06A051
   • สินค้าถัดไป A06A105
   • สินค้าถัดไป A06A108
   • สินค้าถัดไป A06A115
   • สินค้าถัดไป A06A122
   • สินค้าถัดไป A06A110
   • สินค้าถัดไป A06A106
   • สินค้าถัดไป A06A107
   • สินค้าถัดไป G06A043
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  3 ชิ้น ประกอบด้วย โต๊ะทำงาน ขนาด 180W*93D*76H cm ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อน และตู้ข้างโต๊ะ / พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 18,600.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A06A019:ชุดโต๊ะผู้บริหาร ตัวแอล Regent 180 ซม.

  ขนาด 180W* 93D* 76H cm  พ่่นสีแล๊กเกอร์เงา แผ่นรองเขียนพ่นสีดำ
  ปกติ 20,000 บาท เหลือ ราคา 18,600.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา