G04A005:ตู้เอกสารสูง 3 บานเปิดกระจก 6 ลิ้นชัก Chavez-III ขนาด 136W*40.5D*200H cm

ตู้เอกสารสูง 3 บานเปิดกระจก 6 ลิ้นชัก Chavez-III ขนาด 136W*40.5D*200H cm:<p>3 บานเปิดกระจก 6 ลิ้นชัก ไม่มีกุญแจ / ขนาด 136W*40.5D*200H cm </p>

  3 บานเปิดกระจก 6 ลิ้นชัก ไม่มีกุญแจ / ขนาด 136W*40.5D*200H cm 

  ราคาเริ่มต้นที่: 16,923.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  G04A005:ตู้เอกสารสูง 3 บานเปิดกระจก 6 ลิ้นชัก Chavez-III ขนาด 136W*40.5D*200H cm

  136W* 20D* 405H cm  
  ราคา 16,923.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา