ติดต่อสอบถาม

A18A028:โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว

A18A028
โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p> โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p> โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p> โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p> โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p> โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p> โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p> โต๊ะทำงานโล่งสีสัน SR-KDC ขาเหล็ก 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีนสีขาว:<p>ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน</p>
   • สินค้าถัดไป A18A038
   • สินค้าถัดไป A18A040
   • สินค้าถัดไป A18A063
   • สินค้าถัดไป A06A007
   • สินค้าถัดไป A18A045
   • สินค้าถัดไป A18A037
   • สินค้าถัดไป A10A028
   • สินค้าถัดไป A13A025
   • สินค้าถัดไป A18A061
   • สินค้าถัดไป A10A027
   • สินค้าถัดไป A33A001
   • สินค้าถัดไป A10A053
   • สินค้าถัดไป A10A031
   • สินค้าถัดไป A10A054
   • สินค้าถัดไป A10A057
   • สินค้าถัดไป A18A021
   • สินค้าถัดไป A18A001
   • สินค้าถัดไป A18A010
   • สินค้าถัดไป A10A024
   • สินค้าถัดไป A10A037
   • สินค้าถัดไป A10A003
   • สินค้าถัดไป A10A038
   • สินค้าถัดไป A10A001
   • สินค้าถัดไป A18A002
   • สินค้าถัดไป A10A023
   • สินค้าถัดไป A18A070
   • สินค้าถัดไป A18A036
   • สินค้าถัดไป A10A047
   • สินค้าถัดไป A10A045
   • สินค้าถัดไป A18A024
   • สินค้าถัดไป A18A050
   • สินค้าถัดไป A10A040
   • สินค้าถัดไป A10A041
   • สินค้าถัดไป A18A003
   • สินค้าถัดไป A18A004
   • สินค้าถัดไป A18A013
   • สินค้าถัดไป A10A002
   • สินค้าถัดไป A10A025
   • สินค้าถัดไป A18A012
   • สินค้าถัดไป A10A046
   • สินค้าถัดไป A10A007
   • สินค้าถัดไป A10A006
   • สินค้าถัดไป A10A043
   • สินค้าถัดไป A18A042
   • สินค้าถัดไป A18A016
   • สินค้าถัดไป A10A009
   • สินค้าถัดไป A18A065
   • สินค้าถัดไป A34A008
   • สินค้าถัดไป A18A028
   • สินค้าถัดไป A34A006
   • สินค้าถัดไป A10A016
   • สินค้าถัดไป A18A014
   • สินค้าถัดไป A10A018
   • สินค้าถัดไป A10A019
   • สินค้าถัดไป A10A021
   • สินค้าถัดไป A18A041
   • สินค้าถัดไป A34A007
   • สินค้าถัดไป A10A020
   • สินค้าถัดไป A10A017
   • สินค้าถัดไป A18A015
   • สินค้าถัดไป A18A011
   • สินค้าถัดไป A10A056
   • สินค้าถัดไป A18A025
   • สินค้าถัดไป A10A033
   • สินค้าถัดไป A18A039
   • สินค้าถัดไป A18A030
   • สินค้าถัดไป A23A002
   • สินค้าถัดไป A10A034
   • สินค้าถัดไป A18A048
   • สินค้าถัดไป A10A058
   • สินค้าถัดไป A18A060
   • สินค้าถัดไป A10A029
   • สินค้าถัดไป A07A044
   • สินค้าถัดไป A07A043
   • สินค้าถัดไป A10A036
   • สินค้าถัดไป A10A035
   • สินค้าถัดไป A18A066
   • สินค้าถัดไป A06A006
   • สินค้าถัดไป A18A022
   • สินค้าถัดไป A06A005
   • สินค้าถัดไป A06A008
   • สินค้าถัดไป A10A026
   • สินค้าถัดไป A10A055
   • สินค้าถัดไป A10A022
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A24A020
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิต 3 ขนาดคือ 80W, 120W, 160W (60D*75H) cm. TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว ขาเหล็กรุ่นพิเศษทำแถบสีข้างขาเหมือนสีบังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง เพื่อแต่งเติมความสดชื่นให้กับห้องทำงาน

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,311.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A18A028-1:โต๊ะทำงานโล่ง ขาเหล็ก SR-KDC-80W*60D*75H cm. TOP เมลามีน

  ขนาด 80W* 60D* 75H cm  TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว /ขาเหล็ก-บังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง
  ราคา 3,311.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A18A028-2:โต๊ะทำงานโล่ง ขาเหล็ก SR-KDC-120W*60D*75H cm. TOP เมลามีน

  ขนาด 120W* 60D* 75H cm  TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว /ขาเหล็ก-บังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง
  ราคา 3,816.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A18A028-3:โต๊ะทำงานโล่ง ขาเหล็ก SR-KDC-160W*60D*75H cm. TOP เมลามีน

  ขนาด 160W* 60D* 75H cm  TOP เมลามีน กันร้อน กันชื้น ผลิตสีขาว /ขาเหล็ก-บังโป๊ ผลิต 4 สีคือสีน้ำเงิน สีส้ม สีเขียว และสีแดง
  ราคา 4,321.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา