D02A009:ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 2 ตอน 100+100D cm ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541)

D02A009
ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 2 ตอน 100+100D cm ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541):<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ) / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้ 1 ตอนลึก 35.5 ซม. /ตู้ 2 ตอนลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)” </p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 2 ตอน 100+100D cm ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541):<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ) / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้ 1 ตอนลึก 35.5 ซม. /ตู้ 2 ตอนลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)” </p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 2 ตอน 100+100D cm ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541):<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ) / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้ 1 ตอนลึก 35.5 ซม. /ตู้ 2 ตอนลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)” </p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 2 ตอน 100+100D cm ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541):<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ) / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้ 1 ตอนลึก 35.5 ซม. /ตู้ 2 ตอนลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)” </p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 2 ตอน 100+100D cm ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541):<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ) / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้ 1 ตอนลึก 35.5 ซม. /ตู้ 2 ตอนลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)” </p> ตู้รางเลื่อนแบบพวงมาลัย 2 ตอน 100+100D cm ขนาด 6, 8, 10, 12, 14, 16 ตู้ (มอก.1496-2541):<p><span class="st">มอก.1496-2541</span> / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ) / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / <span>ช่องทางเดิน 64 cm.</span></p>
<p>“ตู้ 1 ตอนลึก 35.5 ซม. /ตู้ 2 ตอนลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)” </p>
   • สินค้าถัดไป D02A013
   • สินค้าถัดไป D02A014
   • สินค้าถัดไป D02A001
   • สินค้าถัดไป D02A017
   • สินค้าถัดไป D02A005
   • สินค้าถัดไป D02A008
   • สินค้าถัดไป D02A009
   • สินค้าถัดไป D02A010
   • สินค้าถัดไป D02A002
   • สินค้าถัดไป D02A003
   • สินค้าถัดไป D02A004
   • สินค้าถัดไป D02A011
   • สินค้าถัดไป D02A012
   • สินค้าถัดไป D02A006
   • สินค้าถัดไป D02A007
   • สินค้าถัดไป D01A009
   • สินค้าถัดไป D01A010
   • สินค้าถัดไป D02A016
   • สินค้าถัดไป D02A015
   • สินค้าถัดไป D01A039
   • สินค้าถัดไป D01A013
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มอก.1496-2541 / ระบบพวงมาลัย (มือหมุน) ชนิด 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ตู้ มีตู้เดี่ยว 2 ตู้ ที่เหลือเป็นแบบเคลื่อนที่ ประหยัดพื้นที่ รับน้ำหนักได้ 75 กก./ ชั้น เหล็กหนา 0.7 มม. 4 ชั้น 5 ช่อง / ตู้คู่มีแผ่นกั้นตรงกลางเต็มแผ่น (รับผลิตขนาดพิเศษ) / แผ่นพื้นปิดผิวลามิเนต HPL / ผลิตสีเทาเข้ม สีครีม และสีเทาควันบุหรี่ / เลือกพวงมาลัยแบบมีกล่อง หรือแบบเรียบไม่มีกล่อง / ช่องทางเดิน 64 cm.

  “ตู้ 1 ตอนลึก 35.5 ซม. /ตู้ 2 ตอนลึก 61.2 ซม. (สามารถปรับความลึกตู้ได้ตามสเปคที่ต้องการ)” 

  ราคาเริ่มต้นที่: 124,488.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 6 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้รางเลื่อน 02

   ราคา +0.00 บาท
  2. อธิบายขนาดตู้รางเลื่อน 07

   ราคา +0.00 บาท
  1. ฝาตู้รางเลื่อนแบบกล่อง

   ราคา +0.00 บาท
  2. ฝาตู้รางเลื่อนแบบเรียบ (เพิ่มราคาต่อตู้)

   ราคา +500.00 บาท
  1. พวงมาลัยก้าน

   ราคา +0.00 บาท
  2. พวงมาลัยวงกลม (เพิ่มราคาต่อตู้)

   ราคา +400.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  D02A009-1:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 6 ตู้แบบ 2 ตอน 258W*213.5D*221H cm (ความจุ 750 แฟ้ม)

  ขนาด 258W* 213.5D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 2 ตู้คู่ แบบ 2 ตอน ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 750 แฟ้ม)
  ราคา 124,488.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A009-2:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 8 ตู้แบบ 2 ตอน 319W*213.5D*221H cm (ความจุ 1,000 แฟ้ม)

  ขนาด 319W* 213.5D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 3 ตู้คู่ แบบ 2 ตอน ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 1,000 แฟ้ม)
  ราคา 155,310.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A009-3:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 10 ตู้แบบ 2 ตอน 382W*213.5D*221H cm (ความจุ 1,250 แฟ้ม)

  ขนาด 382W* 213.5D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 4 ตู้คู่ แบบ 2 ตอน ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 1,250 แฟ้ม)
  ราคา 187,501.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A009-4:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 12 ตู้แบบ 2 ตอน 442W*213.5D*221H cm (ความจุ 1,500 แฟ้ม)

  ขนาด 442W* 213.5D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 5 ตู้คู่ แบบ 2 ตอน ช่องทางเดิน 64 cm. (ใส่ได้ประมาณ 1500 แฟ้ม)
  ราคา 224,688.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A009-5:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 14 ตู้แบบ 2 ตอน 503W*213.5D*221H cm (ความจุ 1,750 แฟ้ม)

  ขนาด 503W* 213.5D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 6 ตู้คู่ แบบ 2 ตอน ช่องทางเดิน 64 mm. (ใส่ได้ประมาณ 1750 แฟ้ม)
  ราคา 261,674.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D02A009-6:ตู้รางเลื่อนระบบพวงมาลัย 16 ตู้แบบ 2 ตอน 555W*213.5D*221H cm (ความจุ 2,000 แฟ้ม)

  ขนาด 555W* 213.5D* 221H cm  ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 7 ตู้คู่ แบบ 2 ตอน ช่องทางเดิน 64 c m. (ใส่ได้ประมาณ 2,000 แฟ้ม)
  ราคา 298,660.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา