D05A030:แผ่นชั้นเหล็ก 42W นิ้ว (106W cm.) พร้อมคานเหล็ก

D05A030
แผ่นชั้นเหล็ก 42W นิ้ว (106W cm.) พร้อมคานเหล็ก:<p>ขนาด 42W นิ้ว (106W cm.) มีความลึก 3 ขนาดคือ 12D, 15D และ 18D นิ้ว /แผ่นชั้น และคานผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว</p>
   • สินค้าถัดไป D03A018
   • สินค้าถัดไป D05A035
   • สินค้าถัดไป D03A016
   • สินค้าถัดไป D03A017
   • สินค้าถัดไป D05A032
   • สินค้าถัดไป D05A023
   • สินค้าถัดไป D05A021
   • สินค้าถัดไป D05A022
   • สินค้าถัดไป D05A015
   • สินค้าถัดไป D05A016
   • สินค้าถัดไป D05A017
   • สินค้าถัดไป D05A018
   • สินค้าถัดไป D05A010
   • สินค้าถัดไป D05A011
   • สินค้าถัดไป D05A012
   • สินค้าถัดไป D05A005
   • สินค้าถัดไป D05A006
   • สินค้าถัดไป D05A007
   • สินค้าถัดไป D05A001
   • สินค้าถัดไป D05A002
   • สินค้าถัดไป D05A028
   • สินค้าถัดไป D05A031
   • สินค้าถัดไป D05A030
   • สินค้าถัดไป D05A029
   • สินค้าถัดไป D05A027
   • สินค้าถัดไป D05A025
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 42W นิ้ว (106W cm.) มีความลึก 3 ขนาดคือ 12D, 15D และ 18D นิ้ว /แผ่นชั้น และคานผลิตเหล็ก เกรดดี /ผลิต 2 สีคือสีดำ และสีขาว

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,285.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  D05A030-1:อุปกรณ์แผ่นชั้น พร้อมคานเหล็ก 42W*12D inch (106W*30D cm.)

  ขนาด 106W* 30D* cm  -
  ราคา 1,285.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D05A030-2:อุปกรณ์แผ่นชั้น พร้อมคานเหล็ก 42W*15D inch (106W*38D cm.)

  ขนาด 106W* 38D* cm  -
  ราคา 1,288.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D05A030-3:อุปกรณ์แผ่นชั้น พร้อมคานเหล็ก 42W*18D inch (106W*45D cm.)

  ขนาด 106W* 45D* cm  -
  ราคา 1,300.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D05A030-4:อุปกรณ์แผ่นชั้น พร้อมคานเหล็ก 42W*24D inch (106W*60D cm.)

  ขนาด 106W* 60D* cm  -
  ราคา 1,326.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D05A030-5:อุปกรณ์แผ่นชั้น พร้อมคานเหล็ก 42W*30D inch (106W*76D cm.)

  ขนาด 106W* 76D* cm  -
  ราคา 1,388.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D05A030-6:อุปกรณ์แผ่นชั้น พร้อมคานเหล็ก 42W*36D inch (106W*91D cm.)

  ขนาด 1060W* 91D* cm  -
  ราคา 1,400.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  D05A030-7:อุปกรณ์แผ่นชั้น พร้อมคานเหล็ก 42W*42D inch (106W*106D cm.)

  ขนาด 106W* 106D* cm  -
  ราคา 1,400.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา