ติดต่อสอบถาม

B07A067:โต๊ะเขียนหนังสือเด็กมีอักษรหน้าโต๊ะ ปรับระดับได้ รุ่น NSB-CHILD พร้อมเก้าอี้

B07A067
โต๊ะเขียนหนังสือเด็กมีอักษรหน้าโต๊ะ ปรับระดับได้ รุ่น NSB-CHILD พร้อมเก้าอี้ :<p>ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*45D*54H cm. มีช่องโล่งใต้ท็อปโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ /ขนาดเก้าอี้ 34.5W*43D*31H(1)62H(2)H cm. หน้าโต๊ะมีอักษรสำหรับอ่าน ก-ฮ, A-Z และตัวเลข /ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีแดง</p> โต๊ะเขียนหนังสือเด็กมีอักษรหน้าโต๊ะ ปรับระดับได้ รุ่น NSB-CHILD พร้อมเก้าอี้ :<p>ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*45D*54H cm. มีช่องโล่งใต้ท็อปโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ /ขนาดเก้าอี้ 34.5W*43D*31H(1)62H(2)H cm. หน้าโต๊ะมีอักษรสำหรับอ่าน ก-ฮ, A-Z และตัวเลข /ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีแดง</p> โต๊ะเขียนหนังสือเด็กมีอักษรหน้าโต๊ะ ปรับระดับได้ รุ่น NSB-CHILD พร้อมเก้าอี้ :<p>ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*45D*54H cm. มีช่องโล่งใต้ท็อปโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ /ขนาดเก้าอี้ 34.5W*43D*31H(1)62H(2)H cm. หน้าโต๊ะมีอักษรสำหรับอ่าน ก-ฮ, A-Z และตัวเลข /ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีแดง</p>
   • สินค้าถัดไป B07A050
   • สินค้าถัดไป B07A003
   • สินค้าถัดไป B07A082
   • สินค้าถัดไป B07A030
   • สินค้าถัดไป B07A043
   • สินค้าถัดไป B07A087
   • สินค้าถัดไป B05A150
   • สินค้าถัดไป B07A073
   • สินค้าถัดไป B07A086
   • สินค้าถัดไป B07A083
   • สินค้าถัดไป B07A072
   • สินค้าถัดไป B07A064
   • สินค้าถัดไป B07A063
   • สินค้าถัดไป B07A077
   • สินค้าถัดไป B07A076
   • สินค้าถัดไป B07A047
   • สินค้าถัดไป B07A088
   • สินค้าถัดไป B07A062
   • สินค้าถัดไป B07A066
   • สินค้าถัดไป B07A089
   • สินค้าถัดไป B07A054
   • สินค้าถัดไป B07A055
   • สินค้าถัดไป B07A052
   • สินค้าถัดไป B07A053
   • สินค้าถัดไป B07A045
   • สินค้าถัดไป B07A044
   • สินค้าถัดไป B07A051
   • สินค้าถัดไป B07A084
   • สินค้าถัดไป B07A068
   • สินค้าถัดไป B07A085
   • สินค้าถัดไป B07A029
   • สินค้าถัดไป B07A061
   • สินค้าถัดไป B07A041
   • สินค้าถัดไป B07A042
   • สินค้าถัดไป B07A069
   • สินค้าถัดไป B07A090
   • สินค้าถัดไป B07A049
   • สินค้าถัดไป B07A081
   • สินค้าถัดไป B07A065
   • สินค้าถัดไป B07A031
   • สินค้าถัดไป B07A004
   • สินค้าถัดไป B07A005
   • สินค้าถัดไป B07A001
   • สินค้าถัดไป B07A021
   • สินค้าถัดไป B07A079
   • สินค้าถัดไป B07A071
   • สินค้าถัดไป B07A074
   • สินค้าถัดไป B07A078
   • สินค้าถัดไป B07A080
   • สินค้าถัดไป B07A067
   • สินค้าถัดไป A17A016
   • สินค้าถัดไป A17A022
   • สินค้าถัดไป B07A070
   • สินค้าถัดไป B07A075
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว /ขนาดโต๊ะ 60W*45D*54H cm. มีช่องโล่งใต้ท็อปโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์ /ขนาดเก้าอี้ 34.5W*43D*31H(1)62H(2)H cm. หน้าโต๊ะมีอักษรสำหรับอ่าน ก-ฮ, A-Z และตัวเลข /ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีแดง

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,290.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B07A067:โต๊ะเขียนหนังสือเด็ก กข ปรับระดับได้ รุ่น NSB-CHILD พร้อมเก้าอี้

  ขนาด 1D* cm  ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว พร้อมเก้าอี้ 1 ตัว /ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีแดง
  ราคา 1,290.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา