A20A015:ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน 180W*140D cm MT-TABLE-L เมลามีน

A20A015
ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน 180W*140D cm MT-TABLE-L เมลามีน:<p>ขนาดรวม 180W*140D*75H cm. เลือกสลับซ้ายหรือขวา / แผ่น TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /แผ่นขาปิดผิวพีวีซี (PVC) หนา 19 มม. แผ่นกั้นหน้าโต๊ะจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งติดต่องาน /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)</p> ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน 180W*140D cm MT-TABLE-L เมลามีน:<p>ขนาดรวม 180W*140D*75H cm. เลือกสลับซ้ายหรือขวา / แผ่น TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /แผ่นขาปิดผิวพีวีซี (PVC) หนา 19 มม. แผ่นกั้นหน้าโต๊ะจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งติดต่องาน /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)</p> ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน 180W*140D cm MT-TABLE-L เมลามีน:<p>ขนาดรวม 180W*140D*75H cm. เลือกสลับซ้ายหรือขวา / แผ่น TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /แผ่นขาปิดผิวพีวีซี (PVC) หนา 19 มม. แผ่นกั้นหน้าโต๊ะจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งติดต่องาน /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)</p> ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน 180W*140D cm MT-TABLE-L เมลามีน:<p>ขนาดรวม 180W*140D*75H cm. เลือกสลับซ้ายหรือขวา / แผ่น TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /แผ่นขาปิดผิวพีวีซี (PVC) หนา 19 มม. แผ่นกั้นหน้าโต๊ะจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งติดต่องาน /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)</p> ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน 180W*140D cm MT-TABLE-L เมลามีน:<p>ขนาดรวม 180W*140D*75H cm. เลือกสลับซ้ายหรือขวา / แผ่น TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /แผ่นขาปิดผิวพีวีซี (PVC) หนา 19 มม. แผ่นกั้นหน้าโต๊ะจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งติดต่องาน /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)</p> ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน 180W*140D cm MT-TABLE-L เมลามีน:<p>ขนาดรวม 180W*140D*75H cm. เลือกสลับซ้ายหรือขวา / แผ่น TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /แผ่นขาปิดผิวพีวีซี (PVC) หนา 19 มม. แผ่นกั้นหน้าโต๊ะจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งติดต่องาน /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)</p>
   • สินค้าถัดไป A18A028
   • สินค้าถัดไป A18A029
   • สินค้าถัดไป A20A030
   • สินค้าถัดไป A20A020
   • สินค้าถัดไป A20A002
   • สินค้าถัดไป A20A005
   • สินค้าถัดไป A20A029
   • สินค้าถัดไป A20A016
   • สินค้าถัดไป A20A019
   • สินค้าถัดไป A20A001
   • สินค้าถัดไป A20A017
   • สินค้าถัดไป A20A031
   • สินค้าถัดไป A20A015
   • สินค้าถัดไป A20A033
   • สินค้าถัดไป A20A034
   • สินค้าถัดไป A20A025
   • สินค้าถัดไป A20A026
   • สินค้าถัดไป A20A032
   • สินค้าถัดไป A20A007
   • สินค้าถัดไป A20A010
   • สินค้าถัดไป A20A027
   • สินค้าถัดไป A20A028
   • สินค้าถัดไป A20A035
   • สินค้าถัดไป A20A018
   • สินค้าถัดไป A20A022
   • สินค้าถัดไป A20A021
   • สินค้าถัดไป A20A023
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A34A030
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาดรวม 180W*140D*75H cm. เลือกสลับซ้ายหรือขวา / แผ่น TOP หนา 25 มม. ปิดผิวเมลามีน กันร้อน กันชื้น /แผ่นขาปิดผิวพีวีซี (PVC) หนา 19 มม. แผ่นกั้นหน้าโต๊ะจะ SET เข้าด้านในสะดวกต่อผู้มานั่งติดต่องาน /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)

  ราคาเริ่มต้นที่: 6,979.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีขาวตัดสีส้ม-เขียว

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A20A015:ชุดโต๊ะทำงานตัวแอลสีสัน รุ่น MT-TABLE-L เมลามีน

  ขนาด 180W* 140D* 75H cm  เลือกสลับซ้ายหรือขวา /ผลิต 2 สีคือสีขาวสลับส้ม(WHO) และสีขาวสลับเขียว(WHG)
  ราคา 6,979.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา