ติดต่อสอบถาม

K03A008:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว

K03A008
แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว :<p>มี 11 ขนาดคือ 40W, 60W, 80W, 90W, 100W, 120W, 140W, 160W, 180W, 200W และ 240W cm. /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด /ผลิตเฉพาะสีขาวเท่านั้น</p> แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว :<p>มี 11 ขนาดคือ 40W, 60W, 80W, 90W, 100W, 120W, 140W, 160W, 180W, 200W และ 240W cm. /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด /ผลิตเฉพาะสีขาวเท่านั้น</p> แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว :<p>มี 11 ขนาดคือ 40W, 60W, 80W, 90W, 100W, 120W, 140W, 160W, 180W, 200W และ 240W cm. /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด /ผลิตเฉพาะสีขาวเท่านั้น</p> แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว :<p>มี 11 ขนาดคือ 40W, 60W, 80W, 90W, 100W, 120W, 140W, 160W, 180W, 200W และ 240W cm. /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด /ผลิตเฉพาะสีขาวเท่านั้น</p>
   • สินค้าถัดไป K03A020
   • สินค้าถัดไป K03A021
   • สินค้าถัดไป K03A022
   • สินค้าถัดไป K03A023
   • สินค้าถัดไป K03A024
   • สินค้าถัดไป K03A025
   • สินค้าถัดไป K03A026
   • สินค้าถัดไป K03A027
   • สินค้าถัดไป K03A014
   • สินค้าถัดไป K03A015
   • สินค้าถัดไป K03A016
   • สินค้าถัดไป K03A010
   • สินค้าถัดไป K03A012
   • สินค้าถัดไป K03A013
   • สินค้าถัดไป K03A011
   • สินค้าถัดไป K03A001
   • สินค้าถัดไป K03A002
   • สินค้าถัดไป K03A004
   • สินค้าถัดไป K03A003
   • สินค้าถัดไป K03A006
   • สินค้าถัดไป K03A005
   • สินค้าถัดไป K03A019
   • สินค้าถัดไป K03A018
   • สินค้าถัดไป K03A017
   • สินค้าถัดไป K03A007
   • สินค้าถัดไป K03A008
   • สินค้าถัดไป K03A009
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  มี 11 ขนาดคือ 40W, 60W, 80W, 90W, 100W, 120W, 140W, 160W, 180W, 200W และ 240W cm. /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด /ผลิตเฉพาะสีขาวเท่านั้น

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,197.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 11 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  K03A008-1:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 40W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 40W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 1,197.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-2:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 60W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 60W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 1,432.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-3:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 80W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 80W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 1,823.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-4:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 90W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 90W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 2,058.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-5:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 100W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 100W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 2,114.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-6:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 120W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 120W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 2,338.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-7:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 140W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 140W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 2,935.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-8:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 160W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 160W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 3,282.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-9:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 180W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 180W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 3,571.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-10:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 200W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 200W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 3,860.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  K03A008-11:แผ่น TOP ปิดด้านบนของตู้ครัว 240W*60D*3.4 cm.

  ขนาด 240W* 60D* 3.4H cm  ผลิตเฉพาะสีขาว
  ราคา 4,294.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา