F01A039:ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30)

F01A039
ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p> ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p> ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p> ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p> ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p> ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p> ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p> ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30):<p>TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)</p>
   • สินค้าถัดไป F01A056
   • สินค้าถัดไป F01A055
   • สินค้าถัดไป F01A057
   • สินค้าถัดไป F01A058
   • สินค้าถัดไป F01A068
   • สินค้าถัดไป F01A037
   • สินค้าถัดไป F01A038
   • สินค้าถัดไป F03A005
   • สินค้าถัดไป F03A006
   • สินค้าถัดไป F03A007
   • สินค้าถัดไป F01A064
   • สินค้าถัดไป F01A039
   • สินค้าถัดไป F01A059
   • สินค้าถัดไป F01A036
   • สินค้าถัดไป F01A062
   • สินค้าถัดไป F01A060
   • สินค้าถัดไป F01A061
   • สินค้าถัดไป F01A035
   • สินค้าถัดไป F01A063
   • สินค้าถัดไป F01A066
   • สินค้าถัดไป F01A065
   • สินค้าถัดไป F01A067
   • สินค้าถัดไป F01A040
   • สินค้าถัดไป F01A041
   • สินค้าถัดไป F01A042
   • สินค้าถัดไป F01A043
   • สินค้าถัดไป F01A020
   • สินค้าถัดไป F01A001
   • สินค้าถัดไป F01A002
   • สินค้าถัดไป F01A004
   • สินค้าถัดไป F01A032
   • สินค้าถัดไป F01A003
   • สินค้าถัดไป F01A005
   • สินค้าถัดไป F01A006
   • สินค้าถัดไป F01A007
   • สินค้าถัดไป F01A008
   • สินค้าถัดไป F01A009
   • สินค้าถัดไป F01A010
   • สินค้าถัดไป F01A011
   • สินค้าถัดไป F01A019
   • สินค้าถัดไป F01A021
   • สินค้าถัดไป F01A044
   • สินค้าถัดไป F01A033
   • สินค้าถัดไป F01A018
   • สินค้าถัดไป F01A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  TAIYO TS675K1C-30  มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายนอก 530(W)*470(D)*675(H) mm. ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)

  ราคาเริ่มต้นที่: 12,802.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  F01A039:ตู้เซฟ TAIYO รุ่น 110 กก. 1 กุญแจ 1 รหัส (TS675K1C-30)

  ขนาด 530W* 470D* 675H mm  TAIYO TS675K1C-30 มาตรฐาน ม.อ.ก. / ภายใน 390(W)*274(D)*460(H) mm. / ภายในมี 1 แผ่นพร้อม 1 ลิ้นชักและ 1 ลิ้นชักซ่อน /กันไฟนาน 2 ชั่วโมง ผลิตสีพิเศษน้ำตาลแดง-ขาว (RBW)
  ราคา 12,802.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา