A15A012:ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง)

A15A012
ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง):<p>ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง):<p>ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง):<p>ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง):<p>ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง):<p>ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง):<p>ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p> ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว (มีขอบกันตกหลัง):<p>ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว</p>
   • สินค้าถัดไป A15A001
   • สินค้าถัดไป A15A004
   • สินค้าถัดไป A15A002
   • สินค้าถัดไป A15A003
   • สินค้าถัดไป A15A007
   • สินค้าถัดไป A15A006
   • สินค้าถัดไป A15A008
   • สินค้าถัดไป A15A010
   • สินค้าถัดไป A15A011
   • สินค้าถัดไป A15A012
   • สินค้าถัดไป A15A013
   • สินค้าถัดไป A15A014
   • สินค้าถัดไป A15A015
   • สินค้าถัดไป A15A016
   • สินค้าถัดไป A15A017
   • สินค้าถัดไป A15A009
   • สินค้าถัดไป A15A005
   • สินค้าถัดไป A06A112
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก120**ล40*ส89 ซม. ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,868.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีเว้งเก้-ขาว

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A15A012:ตู้เอกสาร 2 บานเปิดข้าง กลางชั้นโล่ง 120W cm. สีเวงเก้-ขาว

  ขนาด 120W* 40D* 89H cm  ตรงกลางชั้นโล่ง มี 2 บานเปิดข้าง/ TOP เมลามีน หนา 25 มม. คิ้วบังหน้าติดอลูมิเนียม รูปแบบทันสมัย /ผลิตสีเวงเก้-ขาว
  ราคา 3,868.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา