E25A034:ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202

E25A034
ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202:<p>ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</p> ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202:<p>ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</p> ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202:<p>ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</p> ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202:<p>ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</p> ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202:<p>ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</p> ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202:<p>ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</p> ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202:<p>ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว</p>
   • สินค้าถัดไป E25A035
   • สินค้าถัดไป E21A025
   • สินค้าถัดไป E22A011
   • สินค้าถัดไป E25A038
   • สินค้าถัดไป E25A032
   • สินค้าถัดไป E25A034
   • สินค้าถัดไป E25A033
   • สินค้าถัดไป E21A024
   • สินค้าถัดไป E25A031
   • สินค้าถัดไป E21A026
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก.88*ล.40.7*ส.76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,520.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 24

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E25A034:ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. KU 202

  ขนาด 88W* 40D* 76H cm  ตู้ 2 ลิ้นชักยาว พร้อมล้อเลื่อน สูง 76 ซม. ผลิต 2 สี คือสีดำและสีขาว
  ราคา 4,520.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา