B24A060:เก้าอี้ผู้บริหาร EH-MAH หลังเน๊ต ล๊อคองศาการเอน ขาอลูมินั่ม

B24A060
เก้าอี้ผู้บริหาร EH-MAH หลังเน๊ต ล๊อคองศาการเอน ขาอลูมินั่ม:<p>ขนาด W64*D62*H112-121 cm มีหมอนพิงหัว / ท้าวแขนพียู ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม แข็งแรง ปรับระดับด้วยไฮโดรลิกก้นโยก ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังผ้าฝ้าย</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A075
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A069
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A060
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A005
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A066
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A065
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A080
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A073
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A084
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A091
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A087
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A179
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A209
   • แสดงสินค้าอื่นๆ L02A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A184
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A197
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A198
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A208
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A130
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A116
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B01A382
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A182
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A129
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A202
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A185
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A118
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A188
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A192
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A186
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A119
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A191
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A193
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A146
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A196
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A142
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A147
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A121
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A117
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A143
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A144
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B01A412
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A187
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A105
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A123
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A140
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A145
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A141
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A131
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด W64*D62*H112-121 cm มีหมอนพิงหัว / ท้าวแขนพียู ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม แข็งแรง ปรับระดับด้วยไฮโดรลิกก้นโยก ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังผ้าฝ้าย

  ราคาเริ่มต้นที่: 20,833.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B24A060:เก้าอี้ผู้บริหาร EH-MAH หลังเน๊ต

  64W* 62D* 112H *121H2 cm  ขนาด W64*D62*H112-121 cm พนักพิงหัวและหลัง/มีทีท้าวแขน ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม แข็งแรง ปรับระดับด้วยไฮโดรลิกก้นโยก ที่นั่งพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังผ้าฝ้าย
  ราคา 20,833.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา