A07A028:โต๊ะพับหน้าเหล็ก (หนาพิเศษ 0.8 mm) ขาพับได้ 153W, 183W cm ขาพ่นสีฝุ่น

A07A028
โต๊ะพับหน้าเหล็ก (หนาพิเศษ 0.8 mm) ขาพับได้ 153W, 183W cm ขาพ่นสีฝุ่น:<p><span style="text-decoration: underline;">TOP หน้าเหล็กแผ่น หนาพิเศษ 0.8 มม.แข็งแรง สามารถวางของหนักได้ดี</span> / ผลิต 2 ขนาดคือ 1530W*762D*737H mm และ 1830W*762D*737H mm / โครงขาพ่นสีฝุ่น</p> โต๊ะพับหน้าเหล็ก (หนาพิเศษ 0.8 mm) ขาพับได้ 153W, 183W cm ขาพ่นสีฝุ่น:<p><span style="text-decoration: underline;">TOP หน้าเหล็กแผ่น หนาพิเศษ 0.8 มม.แข็งแรง สามารถวางของหนักได้ดี</span> / ผลิต 2 ขนาดคือ 1530W*762D*737H mm และ 1830W*762D*737H mm / โครงขาพ่นสีฝุ่น</p>
   • สินค้าถัดไป A07A065
   • สินค้าถัดไป A07A047
   • สินค้าถัดไป A07A001
   • สินค้าถัดไป A07A033
   • สินค้าถัดไป A07A014
   • สินค้าถัดไป A07A045
   • สินค้าถัดไป A07A034
   • สินค้าถัดไป A07A012
   • สินค้าถัดไป A07A015
   • สินค้าถัดไป E31A029
   • สินค้าถัดไป A19A019
   • สินค้าถัดไป A07A031
   • สินค้าถัดไป A07A028
   • สินค้าถัดไป A07A064
   • สินค้าถัดไป A07A055
   • สินค้าถัดไป A07A007
   • สินค้าถัดไป A07A030
   • สินค้าถัดไป A07A054
   • สินค้าถัดไป A07A006
   • สินค้าถัดไป A07A032
   • สินค้าถัดไป A07A011
   • สินค้าถัดไป A18A067
   • สินค้าถัดไป A07A052
   • สินค้าถัดไป A07A017
   • สินค้าถัดไป A07A008
   • สินค้าถัดไป A07A013
   • สินค้าถัดไป A14A192
   • สินค้าถัดไป A07A050
   • สินค้าถัดไป A07A053
   • สินค้าถัดไป A07A037
   • สินค้าถัดไป A07A039
   • สินค้าถัดไป A07A002
   • สินค้าถัดไป A14A190
   • สินค้าถัดไป A07A040
   • สินค้าถัดไป A07A036
   • สินค้าถัดไป A07A038
   • สินค้าถัดไป A07A003
   • สินค้าถัดไป A07A061
   • สินค้าถัดไป A07A057
   • สินค้าถัดไป A07A063
   • สินค้าถัดไป A09A053
   • สินค้าถัดไป A09A079
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  TOP หน้าเหล็กแผ่น หนาพิเศษ 0.8 มม.แข็งแรง สามารถวางของหนักได้ดี / ผลิต 2 ขนาดคือ 1530W*762D*737H mm และ 1830W*762D*737H mm / โครงขาพ่นสีฝุ่น

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,626.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 2 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A07A028-1:โต๊ะเอนกประสงค์ 5 ฟุต หน้าเหล็ก ขาพับได้

  ขนาด 1530W* 762D* 737H mm  TOP เหล็กหนาพิเศษ 0.8 มม. แข็งแรง สามารถวางของหนักได้ดี
  ราคา 3,626.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A07A028-2:โต๊ะเอนกประสงค์ 6 ฟุต หน้าเหล็ก ขาพับได้

  ขนาด 1830W* 762D* 737H mm  TOP เหล็กหนาพิเศษ 0.8 มม. แข็งแรง สามารถวางของหนักได้ดี
  ราคา 3,807.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา