B05A058:เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U

เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U:<p>ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม</p> เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U:<p>ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม</p> เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U:<p>ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม</p>

  ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 693.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B05A058:เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U พ่นเทา

  2D* cm  โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม
  ราคา 693.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา