B05A058:เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U

B05A058
เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U:<p>ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม</p> เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U:<p>ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม</p> เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U:<p>ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A102
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A128
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B04A077
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A081
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A057
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A058
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A056
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A104
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A085
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A103
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A124
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A125
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A126
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A054
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A066
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A052
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A053
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A065
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A101
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A127
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A038
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A071
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B29A149
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A063
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A047
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A132
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A046
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A042
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A131
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A062
   • แสดงสินค้าอื่นๆ A19A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A045
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B04A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A044
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A072
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A059
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B04A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A086
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A040
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A069
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B04A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A043
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A055
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A070
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A095
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B27A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A110
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B29A188
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A112
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A105
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B29A054
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B29A055
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B29A189
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B29A113
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก45*ล53*ส80 ซม./เปลือกโพลี่ล้วน ขาเหล็กตัวยู(U)พ่นเทา /โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม

  ราคาเริ่มต้นที่: 693.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B05A058:เก้าอี้โพลี่ล้วน รุ่น B718 ขาเหล็กตัว U พ่นเทา

  2D* cm  โพลี่ผลิต 2 สีคือสีน้ำเงิน และสีส้ม
  ราคา 693.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา