P01A023:TOP เคาเตอร์มุมฉาก R90*D30 ซม. เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น

P01A023
TOP เคาเตอร์มุมฉาก R90*D30 ซม. เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น:<p>ขนาด R90*D30 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น/มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่(สีเมเปิ้ลเพิ่มแผ่นละ 100 บาท)</p> TOP เคาเตอร์มุมฉาก R90*D30 ซม. เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น:<p>ขนาด R90*D30 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น/มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่(สีเมเปิ้ลเพิ่มแผ่นละ 100 บาท)</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A005
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ P01A038
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด R90*D30 ซม./ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น/มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่(สีเมเปิ้ลเพิ่มแผ่นละ 100 บาท)

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,885.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  P01A023:แผ่น TOP เคาเตอร์มุมฉาก R90*D30 cm เมลามีน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

  90W* 30D* cm  ขนาด R90*D30 cm / ผิวเมลามีน หนา 28 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึดพาร์ทิชั่น / มี 3 สีคือ สีเชอร์รี สีบีช และสีเทาควันบุหรี่ (สีเมเปิ้ลเพิ่มแผ่นละ 100 บาท)
  ราคา 1,885.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา