E04A017:ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย

E04A017
ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย:<table width="284" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="284" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td align="left" width="284" height="22">ความกว้าง 3 ขนาด / ชั้นปรับระดับ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A016
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A019
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A020
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A005
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A018
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A017
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A025
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A045
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A026
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A028
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A027
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A029
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A044
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A033
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A032
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A055
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A035
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A034
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A052
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A051
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A050
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A042
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A041
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A040
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A046
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A047
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E25A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A038
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A053
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A054
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A049
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A039
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A047
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A046
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E04A043
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E07A030
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E34A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E34A005
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E34A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E34A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E34A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E34A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E34A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ E08A059
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ความกว้าง 3 ขนาด / ชั้นปรับระดับ

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,212.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 04

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E04A017-1:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 88 cm

  88W* 41D* 88H cm  ขนาด 88*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 3,212.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  E04A017-2:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 118.5 cm

  19W* 41D* 88H cm  ขนาด 118.5*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 3,864.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  E04A017-3:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 148.5 cm

  49W* 41D* 88H cm  ขนาด 148.5*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 4,727.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา