E04A017:ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย

ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย:<table width="284" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="284" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td align="left" width="284" height="22">ความกว้าง 3 ขนาด / ชั้นปรับระดับ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

  ความกว้าง 3 ขนาด / ชั้นปรับระดับ

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,212.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 04

   ราคา +0.00บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E04A017-1:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 88 cm

  88W* 41D* 88H cm  ขนาด 88*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 3,212.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  E04A017-2:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 118.5 cm

  19W* 41D* 88H cm  ขนาด 118.5*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 3,864.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา

  E04A017-3:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 148.5 cm

  49W* 41D* 88H cm  ขนาด 148.5*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 4,727.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา