E04A017:ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย

E04A017
ตู้บานเลื่อนกระจกเตี้ย:<table width="284" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="284" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td align="left" width="284" height="22">ความกว้าง 3 ขนาด / ชั้นปรับระดับ</td>
</tr>
</tbody>
</table>
   • สินค้าถัดไป E04A013
   • สินค้าถัดไป E04A016
   • สินค้าถัดไป E04A015
   • สินค้าถัดไป E07A030
   • สินค้าถัดไป E04A014
   • สินค้าถัดไป E04A019
   • สินค้าถัดไป E04A020
   • สินค้าถัดไป E04A021
   • สินค้าถัดไป E04A022
   • สินค้าถัดไป E04A023
   • สินค้าถัดไป E08A059
   • สินค้าถัดไป E04A010
   • สินค้าถัดไป E04A011
   • สินค้าถัดไป E04A006
   • สินค้าถัดไป E04A012
   • สินค้าถัดไป E04A005
   • สินค้าถัดไป E04A002
   • สินค้าถัดไป E04A004
   • สินค้าถัดไป E04A018
   • สินค้าถัดไป E04A017
   • สินค้าถัดไป E04A008
   • สินค้าถัดไป E04A009
   • สินค้าถัดไป E04A007
   • สินค้าถัดไป E04A024
   • สินค้าถัดไป E04A025
   • สินค้าถัดไป E04A045
   • สินค้าถัดไป E04A026
   • สินค้าถัดไป E04A028
   • สินค้าถัดไป E04A027
   • สินค้าถัดไป E04A029
   • สินค้าถัดไป E04A031
   • สินค้าถัดไป E04A030
   • สินค้าถัดไป E04A044
   • สินค้าถัดไป E04A033
   • สินค้าถัดไป E04A032
   • สินค้าถัดไป E04A052
   • สินค้าถัดไป E04A051
   • สินค้าถัดไป E04A050
   • สินค้าถัดไป E04A042
   • สินค้าถัดไป E04A041
   • สินค้าถัดไป E04A040
   • สินค้าถัดไป E25A046
   • สินค้าถัดไป E25A047
   • สินค้าถัดไป E25A048
   • สินค้าถัดไป E04A038
   • สินค้าถัดไป E04A053
   • สินค้าถัดไป E04A054
   • สินค้าถัดไป E04A049
   • สินค้าถัดไป E34A005
   • สินค้าถัดไป E04A048
   • สินค้าถัดไป E04A039
   • สินค้าถัดไป E04A047
   • สินค้าถัดไป E04A036
   • สินค้าถัดไป E04A046
   • สินค้าถัดไป E04A037
   • สินค้าถัดไป E04A043
   • สินค้าถัดไป E34A001
   • สินค้าถัดไป E34A002
   • สินค้าถัดไป E34A006
   • สินค้าถัดไป E34A007
   • สินค้าถัดไป E34A003
   • สินค้าถัดไป E34A004
   • สินค้าถัดไป E04A055
   • สินค้าถัดไป E04A035
   • สินค้าถัดไป E04A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ความกว้าง 3 ขนาด / ชั้นปรับระดับ

  ราคาเริ่มต้นที่: 3,212.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 04

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E04A017-1:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 88 cm

  ขนาด 88W* 40.7D* 88H cm  ขนาด 88*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 3,212.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E04A017-2:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 118.5 cm

  ขนาด 18.5W* 40.7D* 88H cm  ขนาด 118.5*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 3,864.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  E04A017-3:ตู้บานเลื่อนกระจก กว้าง 148.5 cm

  ขนาด 48.5W* 40.7D* 88H cm  ขนาด 148.5*40.7*88 ซม./ชั้นปรับระดับ
  ราคา 4,727.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา