ติดต่อสอบถาม

A12A019:โต๊ะทำงานตัวแอล SMART 180W*140D cm เมลามีน เชอร์รี่ดำ (ตัวมุมเป็นแผ่นไม้)

A12A019
โต๊ะทำงานตัวแอล SMART 180W*140D cm เมลามีน เชอร์รี่ดำ (ตัวมุมเป็นแผ่นไม้):<p>ขนาดรวม 180W1*140W2*60D*75H cm เมลามีน / ชุด 3 ชิ้นประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm และแผ่นไม้มุมโค้ง R60 cm / เลือกติดตั้งแอลซ้ายหรือแอลขวา / สีเชอร์รี่ดำสีเดียว</p> โต๊ะทำงานตัวแอล SMART 180W*140D cm เมลามีน เชอร์รี่ดำ (ตัวมุมเป็นแผ่นไม้):<p>ขนาดรวม 180W1*140W2*60D*75H cm เมลามีน / ชุด 3 ชิ้นประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm และแผ่นไม้มุมโค้ง R60 cm / เลือกติดตั้งแอลซ้ายหรือแอลขวา / สีเชอร์รี่ดำสีเดียว</p> โต๊ะทำงานตัวแอล SMART 180W*140D cm เมลามีน เชอร์รี่ดำ (ตัวมุมเป็นแผ่นไม้):<p>ขนาดรวม 180W1*140W2*60D*75H cm เมลามีน / ชุด 3 ชิ้นประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm และแผ่นไม้มุมโค้ง R60 cm / เลือกติดตั้งแอลซ้ายหรือแอลขวา / สีเชอร์รี่ดำสีเดียว</p> โต๊ะทำงานตัวแอล SMART 180W*140D cm เมลามีน เชอร์รี่ดำ (ตัวมุมเป็นแผ่นไม้):<p>ขนาดรวม 180W1*140W2*60D*75H cm เมลามีน / ชุด 3 ชิ้นประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm และแผ่นไม้มุมโค้ง R60 cm / เลือกติดตั้งแอลซ้ายหรือแอลขวา / สีเชอร์รี่ดำสีเดียว</p>
   • สินค้าถัดไป A12A018
   • สินค้าถัดไป A12A052
   • สินค้าถัดไป A16A002
   • สินค้าถัดไป A20A029
   • สินค้าถัดไป A12A010
   • สินค้าถัดไป A16A019
   • สินค้าถัดไป A12A009
   • สินค้าถัดไป A13A181
   • สินค้าถัดไป A16A001
   • สินค้าถัดไป A12A017
   • สินค้าถัดไป A16A037
   • สินค้าถัดไป A12A066
   • สินค้าถัดไป A16A032
   • สินค้าถัดไป A12A015
   • สินค้าถัดไป A16A038
   • สินค้าถัดไป A13A015
   • สินค้าถัดไป A13A005
   • สินค้าถัดไป A13A004
   • สินค้าถัดไป A12A019
   • สินค้าถัดไป A16A018
   • สินค้าถัดไป A13A011
   • สินค้าถัดไป A16A039
   • สินค้าถัดไป A13A036
   • สินค้าถัดไป A13A037
   • สินค้าถัดไป A13A054
   • สินค้าถัดไป A13A055
   • สินค้าถัดไป A12A065
   • สินค้าถัดไป A16A009
   • สินค้าถัดไป A12A050
   • สินค้าถัดไป A12A031
   • สินค้าถัดไป A12A030
   • สินค้าถัดไป CL30365
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาดรวม 180W1*140W2*60D*75H cm เมลามีน / ชุด 3 ชิ้นประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm และแผ่นไม้มุมโค้ง R60 cm / เลือกติดตั้งแอลซ้ายหรือแอลขวา / สีเชอร์รี่ดำสีเดียว

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,286.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีน สีเชอร์รี่ตัดดำ

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A12A019:โต๊ะทำงาน ตัวแอล 180W1*140W2 cm เมลามีน

  ขนาด 180W* 140W2* 60D* 75D2* 75H cm  ชุด 3 ชิ้นประกอบด้วย โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก 120W*60D*75H cm โต๊ะคอมพิวเตอร์ 80W*60D*75H cm และแผ่นไม้มุมโค้ง R60 cm / เลือกติดตั้งแอลซ้ายหรือแอลขวา / สีเชอร์รี่ดำ
  ราคา 4,286.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา