B24A022:เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู

B24A022
เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p>
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A096
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A036
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A083
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A011
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A014
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A086
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A085
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A004
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A005
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A037
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A002
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A024
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A101
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A009
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A092
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A114
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A115
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A058
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A059
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A072
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A007
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A003
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A006
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A112
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A063
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A062
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A090
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A015
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A098
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A097
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A012
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B21A013
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A126
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A127
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A132
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A128
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A133
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A010
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A008
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A061
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A022
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A031
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A049
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A050
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A052
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A021
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A048
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A023
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A071
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A095
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A064
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A082
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A081
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A094
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A074
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A079
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A125
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B04A108
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B04A109
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A303
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A124
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A110
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A051
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A164
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A094
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A093
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B26A072
   • แสดงสินค้าอื่นๆ L02A001
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A189
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A163
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A200
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A065
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A066
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A168
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A137
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A075
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A199
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A092
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A201
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A170
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A167
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A080
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A067
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A190
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A194
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A082
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A139
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A070
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A079
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B26A073
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A178
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B09A117
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A166
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A091
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B05A096
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A136
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A203
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A076
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B01A383
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B26A082
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A195
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A165
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A135
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A073
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A174
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A138
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A176
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A071
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A072
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A068
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A151
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A159
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A311
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A171
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A161
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A158
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A156
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A162
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A081
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A375
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A157
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B26A074
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A175
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A134
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A154
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A155
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B01A413
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A330
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A148
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A152
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A363
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A361
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A332
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A160
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A153
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A331
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A150
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A149
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B03A365
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A172
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B24A173
   • แสดงสินค้าอื่นๆ B28A069
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ

  ระบบโยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)
  แขนพียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,543.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B24A022:เก้าอี้ผู้บริหาร รุ่น PE-WT102-10M

  60W* 60D* 97H cm  ที่วางแขนปรับระดับได้ตามความพอใจของผู้ใช้งานเบาะบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม (เป็นสินค้านำเข้า) เน๊ตมีสีเขียว น้ำเงินและดำ
  ราคา 4,543.00 บาท ราคาออฟชั่น 00 บาท จำนวน รายการ     เลือกเข้าใบเสนอราคา