B24A022:เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู

B24A022
เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p> เก้าอี้ผู้บริหาร พนักพิงผ้าเน๊ต PE-WT102-10M ฟองน้าพียู ท้าวแขนพียู:<p>ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">ระบบ</span>โยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)<br /><span style="text-decoration: underline;">แขน</span>พียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)</p>
   • สินค้าถัดไป B28A082
   • สินค้าถัดไป B24A096
   • สินค้าถัดไป B05A096
   • สินค้าถัดไป B28A076
   • สินค้าถัดไป B21A009
   • สินค้าถัดไป B28A036
   • สินค้าถัดไป B24A163
   • สินค้าถัดไป B28A009
   • สินค้าถัดไป B24A083
   • สินค้าถัดไป B21A011
   • สินค้าถัดไป B21A014
   • สินค้าถัดไป B24A085
   • สินค้าถัดไป B24A086
   • สินค้าถัดไป B26A072
   • สินค้าถัดไป B24A112
   • สินค้าถัดไป B24A063
   • สินค้าถัดไป B24A221
   • สินค้าถัดไป B24A062
   • สินค้าถัดไป B24A110
   • สินค้าถัดไป B24A137
   • สินค้าถัดไป B24A051
   • สินค้าถัดไป B24A098
   • สินค้าถัดไป B26A073
   • สินค้าถัดไป B24A115
   • สินค้าถัดไป B24A174
   • สินค้าถัดไป B24A050
   • สินค้าถัดไป B24A061
   • สินค้าถัดไป B24A022
   • สินค้าถัดไป B24A031
   • สินค้าถัดไป B24A210
   • สินค้าถัดไป B28A065
   • สินค้าถัดไป B24A211
   • สินค้าถัดไป B24A090
   • สินค้าถัดไป B28A070
   • สินค้าถัดไป B24A178
   • สินค้าถัดไป B24A128
   • สินค้าถัดไป B24A195
   • สินค้าถัดไป B28A068
   • สินค้าถัดไป B24A049
   • สินค้าถัดไป B24A138
   • สินค้าถัดไป B24A151
   • สินค้าถัดไป B24A158
   • สินค้าถัดไป B28A099
   • สินค้าถัดไป B24A175
   • สินค้าถัดไป B24A052
   • สินค้าถัดไป B24A154
   • สินค้าถัดไป B24A155
   • สินค้าถัดไป B01A413
   • สินค้าถัดไป B24A220
   • สินค้าถัดไป B24A152
   • สินค้าถัดไป B24A153
   • สินค้าถัดไป B28A007
   • สินค้าถัดไป B03A365
   • สินค้าถัดไป B24A172
   • สินค้าถัดไป B28A003
   • สินค้าถัดไป B28A006
   • สินค้าถัดไป B28A069
   • สินค้าถัดไป B24A126
   • สินค้าถัดไป B24A114
   • สินค้าถัดไป B28A094
   • สินค้าถัดไป B24A189
   • สินค้าถัดไป B24A092
   • สินค้าถัดไป B24A213
   • สินค้าถัดไป B24A200
   • สินค้าถัดไป B24A064
   • สินค้าถัดไป B24A071
   • สินค้าถัดไป B24A217
   • สินค้าถัดไป B24A081
   • สินค้าถัดไป B01A383
   • สินค้าถัดไป B24A127
   • สินค้าถัดไป B24A218
   • สินค้าถัดไป B24A167
   • สินค้าถัดไป B24A216
   • สินค้าถัดไป B24A190
   • สินค้าถัดไป B26A082
   • สินค้าถัดไป B28A091
   • สินค้าถัดไป B28A073
   • สินค้าถัดไป B24A094
   • สินค้าถัดไป B03A375
   • สินค้าถัดไป B03A311
   • สินค้าถัดไป B24A161
   • สินค้าถัดไป B24A074
   • สินค้าถัดไป B24A156
   • สินค้าถัดไป B24A157
   • สินค้าถัดไป B24A095
   • สินค้าถัดไป B03A330
   • สินค้าถัดไป B24A148
   • สินค้าถัดไป B03A332
   • สินค้าถัดไป B24A125
   • สินค้าถัดไป B04A109
   • สินค้าถัดไป B24A160
   • สินค้าถัดไป B24A124
   • สินค้าถัดไป B03A331
   • สินค้าถัดไป B24A150
   • สินค้าถัดไป B24A149
   • สินค้าถัดไป B24A173
   • สินค้าถัดไป B28A093
   • สินค้าถัดไป L02A001
   • สินค้าถัดไป B24A072
   • สินค้าถัดไป B24A023
   • สินค้าถัดไป B24A082
   • สินค้าถัดไป B28A075
   • สินค้าถัดไป B24A199
   • สินค้าถัดไป B28A092
   • สินค้าถัดไป B24A194
   • สินค้าถัดไป B24A097
   • สินค้าถัดไป B24A139
   • สินค้าถัดไป B24A135
   • สินค้าถัดไป B24A136
   • สินค้าถัดไป B24A166
   • สินค้าถัดไป B24A058
   • สินค้าถัดไป B24A059
   • สินค้าถัดไป B24A165
   • สินค้าถัดไป B24A021
   • สินค้าถัดไป B24A048
   • สินค้าถัดไป B24A171
   • สินค้าถัดไป B24A162
   • สินค้าถัดไป B24A134
   • สินค้าถัดไป B24A079
   • สินค้าถัดไป B03A361
   • สินค้าถัดไป B04A108
   • สินค้าถัดไป B03A303
   • สินค้าถัดไป B24A170
   • สินค้าถัดไป B21A015
   • สินค้าถัดไป B28A067
   • สินค้าถัดไป B24A133
   • สินค้าถัดไป B03A363
   • สินค้าถัดไป B24A222
   • สินค้าถัดไป B21A004
   • สินค้าถัดไป B28A066
   • สินค้าถัดไป B28A080
   • สินค้าถัดไป B28A079
   • สินค้าถัดไป B24A203
   • สินค้าถัดไป B28A071
   • สินค้าถัดไป B28A072
   • สินค้าถัดไป B21A006
   • สินค้าถัดไป B21A005
   • สินค้าถัดไป B09A117
   • สินค้าถัดไป B28A037
   • สินค้าถัดไป B21A002
   • สินค้าถัดไป B21A008
   • สินค้าถัดไป B21A007
   • สินค้าถัดไป B21A010
   • สินค้าถัดไป B24A219
   • สินค้าถัดไป B24A024
   • สินค้าถัดไป B24A164
   • สินค้าถัดไป B21A012
   • สินค้าถัดไป B21A013
   • สินค้าถัดไป B24A168
   • สินค้าถัดไป B24A176
   • สินค้าถัดไป B24A159
   • สินค้าถัดไป B28A010
   • สินค้าถัดไป B28A008
   • สินค้าถัดไป B24A223
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด ก.60*ล.60*ส.97 ซม. / พนักพิงเฟรมพลาสติก บุผ้าเน๊ต ทำให้ไม่ขาดง่าย แข็งแรง / ท้าวแขนพียูนิ่ม ปรับขึ้นลงได้ สะดวกสบาย / ไฮดรอลิค ปรับระดับได้ มีก้อนโยกพิงเอนได้ / ขาพลาสติกแบบตัน แข็งแรง / ผ้าเน๊ตผลิต 3 สีคือ สีเขียว แดง และดำ

  ระบบโยกพร้อมกันทั้งตัว (C: Conventional Tilting)
  แขนพียูนิ่ม ปรับระดับได้ (APU: Adjustable PU Armrest)

  ราคาเริ่มต้นที่: 4,543.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B24A022:เก้าอี้ผู้บริหาร รุ่น PE-WT102-10M

  ขนาด 60W* 60D* 97H cm  ที่วางแขนปรับระดับได้ตามความพอใจของผู้ใช้งานเบาะบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม (เป็นสินค้านำเข้า) เน๊ตมีสีเขียว น้ำเงินและดำ
  ราคา 4,543.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา